تروپی سترون

موارد مصرف

این دارو برای پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی و درمان و پیشگیری تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

تروپی سترون، یک آنتاگونیست گیرنده 5 - HT3  با اثر ضد تهوع و استفراغ است.

فارماکوکینتیک

این دارو بخوبی از مجرای گوارش جذب می شود. اوج غلظت پلاسمایی طی 3 ساعت ایجاد می شود. فراهمی زیستی مطلق به میزان دارو بستگی دارد، زیرا متابولیسم عبور اول از کبد قابل اشباع است. 71% از دارو به پروتئین های پلاسما پیوند می یابد. این دارو از طریق هیدروکسیلاسیون و کونژوگاسیون متابولیزه می شود و متابولیت های عمدتا از طریق ادرار دفع می شوند. نیمه عمر حذف دارو 8 - 45 ساعت است. کلیرانس دارو در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه کاهش می یابد.

عوارض جانبی

سردرد، خستگی، خواب آلودگی، یبوست، سنکوپ، تشنج، اضطراب، لرزش، سرگیجه، لرز، دل درد، اسهال، زیادی فشار خون، کاهش فشار خون، تب، احساس سرما، کاهش اکسیژن خون، خارش، احتباس ادرار، درد، آریتمی، آنژین، بثورات جلدی و درد قفسه سینه از عوارض جانبی مصرف این دارو می باشد.

تداخل های دارویی
  • داروهایی که سبب القاء یا مهار آنزیم های کبدی می شوند، ممکن است بر غلظت پلاسمایی دارو تاثیر بگذارد.
  • این دارو همزمان با داروهای ضد آریتمی، مسدود کننده های گیرنده بتا یا داروهای طولانی کننده فاصله QT در نوار قلبی باید با احتیاط مصرف شود.
مقدار مصرف

توجه: این دارو به شکل ملح هیدروکلراید، از طریق تزریق یا انفوزیون وریدی و به شکل غیر ملح از راه خوراکی مصرف می شود. هر 5.64 میلی گرم ملح هیدروکلراید دارو، تقریبا معادل 5 میلی گرم دارو است.

 

بزرگسالان:

برای پیشگیری از تهوع و استفراغ حاد ناشی از شیمی درمانی، مقدار واحد 5 میلی گرم از راه تزریق یا انفوزیون آهسته وریدی در روز درمان و بلافاصله قبل از شیمی درمانی مصرف می شود. مقادیر بعدی از راه خوراکی و به مقدار 5mg/day  حداقل یکساعت قبل از غذا برای مدت 5 روز مصرف می شود. در درمان تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی، مقدار 2 میلی گرم از راه تزریق آهسته وریدی یا از طریق انفوزیون، طی 2 ساعت پس از خاتمه بیهوشی مصرف می شود. جهت پیشگیری، مقدار مشابه بلافاصله قبل از بیهوشی مصرف می شود.

کودکان:

در کودکان بزرگتر از 2 سال، مقدار200 mcg/kg  (حداکثر 5 میلی گرم) از راه تزریق وریدی طی حداقل یک دقیقه یا از طریق انفوزیون قبل از شیمی درمانی مصرف می شود. در کودکان با وزن کمتر از 25 کیلوگرم، مقدار مشابه از طریق وریدی یکبار در روز برای چهار روز، در صورت نیاز، مصرف می شود. در کودکان با وزن بیشتر از 25 کیلوگرم، مقدار 5 میلی گرم از راه خوراکی یکبار در روز برای 5 روز مصرف می شود. در صورتی که امکان مصرف از راه خوراکی میسر نباشد، مقدار مشابه از راه وریدی تزریق می شود.

فرم های دارویی

Capsule: 5 mg

Injection: 5 mg/5 ml