واکسن تیفوئید

موارد مصرف

 توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگار کلی واکسن ها ضروری است.

 

واکسن خوراکی تیفوئید برای ایمن سازی فعال در کودکان بزرگتر از 6 سال در مقابل بیماری ناشی از باسیل Salmonella thyphi مصرف می شود. افراد در تماس با ناقلین تیفوئید، کارکنان آزمایشگاه، که معمولاً با Salmonella thyphi  کار می کنند، باید واکسینه شوند.

مکانیسم اثر

واکسن خوراکی تیفوئید حاوی باکتری های زنده و ضعیف شده Salmonella thyphi Ty21a می باشد. واکسن تیفوئید با ایجاد پاسخ ایمنی، بدن را برعلیه بیماری ناشی از  Salmonella thyphi (نه برعلیه سایر سویه های باسیل) مصون می سازد.

ایمنی زائی: یک هفته بعد از آخرین نوبت در 70% موارد و برای حدود 5 سال مصونیت ایجاد می شود.

عوارض جانبی

با مصرف این واکسن تهوع، استفراغ، درد شکمی، سر درد، جوش های پوستی و کهیر مشاهده می شود.

موارد منع مصرف

این واکسن برای بیماران مبتلا به تب، تیفوئید یا ناقلین مزمن تیفوئید، در صورت حساسیت نسبت به هر یک از اجزاء واکسن، در بیماری های حاد همراه با تب یا اختلالات حاد گوارشی (اسهال و استفراغ طولانی) و نقص مادرزادی و اکتسابی سیستم ایمنی نباید مصرف شود.

هشدارها

اگر برای بیماران مبتلا به نقص شدید سیستم ایمنی یا بیماران تحت درمان با داروهای کاهنده سیستم ایمنی استفاده شود، ممکن است پاسخ ایمنی مطلوب ایجاد نشود.

تداخل های دارویی
  • بعضی از داروهای ضد مالاریا، فنی توئین، داروهای کاهنده سیستم ایمنی و کورتیکوستروئیدها ممکن است در ایجاد پاسخ مناسب ایمنی مداخله کنند. در این موارد واکسن باید تحت مراقبت های پزشکی استفاده شود.
  • سولفونامیدها و آنتی بیوتیک ها نیز مانع ایجاد پاسخ مناسب ایمنی در برابر واکسن خوراکی تیفوئید می شوند.
نکات قابل توصیه
  1. همه افراد واکسینه شده به طور کامل مصون نمی شوند (در 30% افراد مصونیت کامل ایجاد نمی شود) و لذا افراد واکسینه شده باید از تماس با افراد آلوده و یا خوردن غذاهای احتمالاً آلوده خودداری نمایند.
  2. واکسن را باید در دمای 2 - 8 درجه سانتیگراد نگهداری کرد. در صورت انجماد، قبل از مصرف باید واکسن از حالت انجماد خارج شود. مقدار مصرف نشده واکسن را در بین فواصل مصرف باید در یخچال نگهداری کرد.
مقدار مصرف

یک کپسول یک روز در میان (روزهای1، 3، 5 و 7) یک ساعت قبل از غذا با آب سرد یا ولرم بلعیده شود. کپسول حاوی واکسن نباید جویده شود. برنامه کامل واکسیناسیون خوردن هر چهار کپسول می باشد و در غیر اینصورت ممکن است پاسخ مناسب ایمنی حاصل نشود. مصونیت برای حداقل 5 سال باقی می ماند. در صورت تماس مکرر و مداوم با تب تیفوئید بعد از 5 سال، برنامه مجدد واکسیناسیون به عنوان یادآوری توصیه می شود.

فرم های دارویی

 Delayed Release Capsule