اوروکیناز

موارد مصرف

اوروکیناز در شانت های شریانی  -وریدی لخته ای و کانول های وریدی، ترومبولیز در چشم، ترومبوز ورید های عمقی، آمبولی ریوی و انسداد عروق محیطی مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

این دارو به سرعت در کبد متابولیزه می شود. نیمه عمر اوروکیناز تا 20 دقیقه است. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر برقراری مجدد پرفوزیون عضله قلب، 20 دقیقه تا 2 ساعت (متوسط 45 دقیقه) پس از شروع درمان وریدی است. اثر دارو چند ساعت پس از قطع مصرف از بین می رود. طی 4 ساعت پس از قطع درمان، زمان پروترومبین، معمولاً به کمتر از دو برابر میزان طبیعی خود می رسد. با وجود این، زمان پروترومبین بندرت ممکن است برای مدت 12 - 24 ساعت پس از توقف درمان همچنان طولانی باشد.

عوارض جانبی

عوارض جانبی این دارو عمدتاً تهوع و استفراغ و خونریزی است. درد پشت، خونریزی دستگاه تناسلی- ادراری، آنمی، درد عضلات نیز با مصرف این دارو گزارش شده است. خونریزی معمولاً به محل تزریق محدود می شود. با وجود این، خونریزی درون مغز یا از سایر محل ها نیز ممکن است بروز نماید.

موارد منع مصرف

 اوروکیناز در موارد زیر نباید مصرف شود:

خونریزی اخیر، آنوریسم شکافنده یا موارد مشکوک به آن، خونریزی فعال، تومورمغزی، تروما یا جراحی (از جمله کشیدن دندان)، نقص انعقادی، جراحی آئورت، کما، صدمات عروق مغزی یا سابقه آن، جراحی اعصاب درون جمجمه ای یا داخل نخاعی طی دو ماه قبل از شروع درمان، جراحی اخیر قفسه سینه، ضربه اخیر به سیستم اعصاب مرکزی، زیادی شدید و غیرقابل کنترل فشار خون و واکنش های آلرژیک شدید یا آنافیلاکسی به اوروکیناز، نقص انعقادی، اغماء وجود نشانه های اخیر قرحه گوارشی، خونریزی شدید واژن، التهاب حاد لوزالمعده و عیب شدید کار کبد.

هشدارها
 1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف شود. وجودهرگونه نقص انعقاد خون اولیه یا ثانویه، زایمان طی ده روز قبل از شروع درمان، اندوکاردیت باکتریایی تحت حاد، خونریزی شدید مجرای گوارش طی 10 روز قبل از شروع درمان، جراحی اعصاب طی 2 ماه قبل از شروع درمان، بیوپسی اعضاء طی 10 روز قبل از شروع درمان، سوراخ شدن عروق خونی طی 10 روز قبل از شروع درمان، هرگونه جراحی بزرگ غیر از جراحی اعصاب یا قفسه سینه طی 10 روز قبل از شروع درمان و ضربه شدید و اخیر، تنگی دریچه میترال همراه با فیبریلاسیون دهلیزی یا سایر نشانه های ترومبوز احتمالی در نیمه چپ قلب، آسیب شبکیه ناشی از درمان با استرپتوکیناز طی 5 روز تا 6 ماه قبل از شروع مجدد درمان.
 2. در صورت بروز خونریزی شد ید، مصرف دارو باید قطع شود و در صورت نیاز فاکتورهای انعقادی و داروهای ضد انحلال فیبرین (آپروتینین یا اسید ترانکسامیک) نیز تجویز شود.
 3. درمان با داروهای ترومبولیتیک برای موارد مصرف غیر از ترومبوز شریان کرونر حاد فقط باید در بیمارستان هایی که دارای تجهیزات و پرسنل تعلیم دیده برای انجام اقدامات و آزمون های تشخیصی توصیه شده هستند، صورت گیرد.
 4. در طول درمان با این دارو بیمار باید کاملاً بستری و تحت نظر باشد.
تداخل های دارویی
 • مصرف همزمان داروهای ضد انعقاد خوراکی یا هپارین با اوروکیناز، به علت افزایش خطر خونریزی بطور کلی توصیه نمی شود.
 • در صورت مصرف همزمان داروهای ضد انحلال فیبرین، مانند اسید ترانکسامیک و آپروتینین با اوروکیناز، اثرترومبولیتیک این دارو و اثر ضد انحلال فیبرین از بین می رود.
 • مصرف داروهای ضد درد و ضد التهاب غیراستروئیدی، بخصوص ایندومتاسین و اسید استیل سالیسیلیک همزمان با اوروکیناز، ممکن است سبب افزایش خطر بروز خونریزی شدید شود.
 • مصرف همزمان اسید والپروئیک، تیکلوپیدین، دی پیریدامول و کلوپیدوگرل با اوروکینازممکن است خطر بروز خونریزی شدید را افزایش دهد.
نکات قابل توصیه
 1. تکمیل دوره درمان همراه با استراحت کامل ورعایت کلیه دستورات پزشک به منظور به حداقل رساندن خونریزی ضروری است.
 2. محلول تزریقی اوروکیناز باید بلافاصله قبل از مصرف تهیه شود، زیرا فرآورده فاقد هر گونه ماده محافظ است. باقیمانده مصرف نشده محلول نیز باید دور ریخته شود.
 3. در طول درمان با این دارو باید از هر گونه اقدام غیرضروری برای بیمار خودداری کرد.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

در درمان ترومبوآمبولی ریوی حاد، ابتدا4400 IU/hr  طی 10 دقیقه انفوزیون وریدی می شود و سپس مقدار 4400 IU/kg  برای 12 ساعت مصرف می شود. در ترومبوز شریان کرونر، مقدار 6000 IU/min از طریق کاتتر تزریق می شود. برای تمیز کردن کاتتر وریدی پس از خروج کاتتر از ورید، کاتتر با محلول حاوی  5000 IU/ml پر می شود.

فرم های دارویی

For Injection: 250,000 IU, 750,000 IU