اورسودئوكسی كولیك اسید

موارد مصرف

این دارو برای انحلال سنگ های غنی از کلسترول در کیسه صفرا و در درمان سیروز صفراوی اولیه مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو یک اسید صفراوی طبیعی است که در مقادیر کم در صفرا مشاهده می شود. این دارو سنتز و ترشح کلسترول از طریق کبد را تضعیف نموده و جذب روده ای کلسترول را مهار می کند.

فارماکوکینتیک

این دارو از مجرای گوارش جذب و وارد چرخه روده ای - کبدی می شود. تحت تاثیر باکتری های روده، اسید آزاد و شکل کونژوگه آن به لیتوکولیک اسید تبدیل می شود که مقداری از آن مستقیما به مدفوع وارد شده و بقیه آن مجددا جذب و در کبد قبل از ورود به مدفوع سولفاته یا کونژوگه می شود. زمان لازم برای انحلال سنگ های صفراوی احتمالا 6 - 24 ماه است.

عوارض جانبی

تهوع، استفراغ و اختلالات مجرای گوارش، خارش و ایجاد سنگ های کلسترولی از عوارض جانبی این دارو می باشد.

موارد منع مصرف

این دارو در بیماران مبتلا به زخم پپتیک، بیماری التهابی روده، بیماری مزمن کبد و در بارداری نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. این دارو برای انحلال سنگ های رنگی و کلسیفیه شده مفید نیست.
  2. اندازه گیری غلظت سرمی آنزیم های AST و ALT، بیلی روبین و گاماگلوتامیل ترانسفراز در شروع درمان و هر یک ماه طی 3 ماه اول درمان و سپس هر 6 ماه ضروری است.
  3. نوع و وضعیت سنگ صفراوی قبل از شروع درمان و بررسی انحلال آن هر 6 ماه در سال اول درمان ضروری است.
تداخل های دارویی

این دارو نباید با داروهای افزاینده کلسترول مانند هورمون های استروژنی مصرف شود. از مصرف این دارو همزمان با داروهایی که با اسید صفراوی پیوند می یابند، مانند ضد اسیدها، زغال و کلستیرامین، باید اجتناب نمود، زیرا اثر بخشی این داروها کاهش می یابد.

نکات قابل توصیه
  1. این دارو باید همراه با غذا مصرف شود.
  2. دوره درمان با این دارو باید کامل شود.
  3. در طول مصرف این دارو، از مصرف داروهای ضد اسید باید اجتناب نمود.
  4. در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض بیاد آوردن آن نوبت باید مصرف شود. در غیر اینصورت، مقدار مصرف بعدی باید دو برابر گردد.
مقدار مصرف

مقدار مصرف معمول دارو 6 - 12 mg/kg/day بصورت مقدار واحد هنگام خواب یا در 2 یا 3 مقدار منقسم می باشد. بیماران چاق ممکن است به مقدار15 mg/kg/day  نیاز داشته باشند. مقادیر مصرف ممکن است یکسان نباشد و مصرف مقادیر بیشتر ترجیحا هنگام خواب توصیه می شود. درمان باید به مدت 3 - 4 ماه پس از تائید ناپدید شدن سنگ از طریق رادیولوژیک ادامه یابد. در بیماران مبتلا به کاهش سریع وزن، مقدار 300 میلی گرم دو بار در روز به منظور پیشگیری از تشکیل سنگ های صفراوی توصیه می شود. این دارو در سیروز صفراوی اولیه، با مقدار مصرف منقسم مقدار 10 - 15 mg/kg/day در 2 - 4 می شود.

فرم های دارویی

Capsule or Tablet: 250 mg