وانکومایسین

موارد مصرف

وانکومایسین در موارد محدودی از جمله در پیشگیری و درمان آندوکاردیت و سایر عفونت ها ی جدی ناشی از کوکسی های گرم مثبت (مانند استافیلوکوک مقاوم به پنی سیلین ها) مصرف می شود. وانکومایسین از راه خوراکی در درمان عفونت های سیستمیک موثر نیست، اما بطور خوراکی در درمان کولیت پسودو ممبران ناشی از آنتی بیوتیک ها مصرف می شود.

مکانیسم اثر

وانکومایسین بر علیه باکتری های گرم مثبت هوازی و بیهوازی موثراست. این دارو با اثر بر روی ساخت دیواره سلولی، بر روی اغلب باکتری ها اثر باکتریسید دارد.

فارماکوکینتیک

وانکومایسین پس از انفوزیون به طورگسترده در بافت ها و مایعات بدن منتشر می شود. از آنجا که اثر دارو نسبتاً طولانی مدت است، می توان آن را هر 12 ساعت مصرف نمود. نیمه عمر دارو در بزرگسالان 4 - 11 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه ممکن است به 6 - 10 روز برسد. دفع این دارو عمدتاً کلیوی است.

عوارض جانبی

مسمومیت کلیوی شامل نارسایی کلیه و نفریت بین سلولی، مسمومیت گوشی، اختلال های خونی شامل کاهش نوتروفیل های خون و بندرت آگرانولوسیتوز، کاهش پلاکت های خونی، تهوع، لرز، تب، ائوزینوفیلی، آنافیلاکسی، بثورات جلدی، التهاب ورید، افت شدید فشارخون، خس خس کردن، اختلال در تنفس، کهیر، خارش، برافروختگی بالا تنه، درد و اسپاسم عضلات پشت و سینه با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

در صورت وجود سابقه اختلالات شنوایی از مصرف این دارو باید خودداری گردد.

هشدارها
  1. انفوزیون سریع این داروها با خطر واکنش های آنافیلاکتیک همراه است و باید از آن اجتناب کرد.
  2. محل تزریق دارو در هر بار انفوزیون باید تغییر داده شود.
  3. مصرف این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه و در سالخوردگان باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
  4. آزمون های شمارش سلول های خون، آنالیز ادرار و سنجش کار کلیه در طول درمان با این دارو ضروری است. آزمون سنجش شنوایی در طول مصرف این دارو در بیماران سالخورده یا مبتلا به عیب کار کلیه باید انجام شود.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان وانکومایسین با آمینوگلیکوزیدها یا کاپرئومایسین احتمال بروز مسمومیت گوشی و کلیوی را افزایش می دهد.

همچنین احتمال بروز مسمومیت گوشی در صورت مصرف همزمان وانکومایسین با داروهای مدر گروه لوپ افزایش می یابد.

مقدار مصرف

خوراکی

بزرگسالان:

در درمان کولیت ناشی از آنتی بیوتیک ها به مقدار 125 میلی گرم هر 6 ساعت برای 7 - 10 روز مصرف می شود.

کودکان:

در درمان کولیت ناشی از آنتی بیوتیک ها به مقدار 5 mg/kg هر 6 ساعت مصرف می شود. مقدار مصرف در کودکان با سن بیش از 5 سال نصف مقدار بزرگسالان است.

 

تزریقی

بزرگسالان:

وانکومایسین از راه انفوزین آهسته وریدی به مقدار 500 میلی گرم طی حداقل 60 دقیقه هر 6 ساعت یا 1 گرم حداقل طی 100 دقیقه هر 12 ساعت مصرف می شود.

برای پیشگیری از آندوکاردیت در بیمارانی که نسبت به پنی سیلین حساسیت دارند یا اینکه در ماه گذشته بیش از یکبار دارو دریافت داشته اند، وانکومایسین به مقدار 1 گرم طی حداقل 100 دقیقه بصورت انفوزیون آهسته وریدی تزریق می شود.

کودکان:

این دارو از راه انفوزین آهسته وریدی درنوزادان تا سن یک هفته ابتدا  15 mg/kg و بعد  10 mg/kg هر 12 ساعت و در نوزادان با سن 1 – 4 هفته ابتدا  15 mg/kg و سپس  10 mg/kg هر 8 ساعت و در کودکان یکماهه و بزرگتر 10 mg/kg هر 6 ساعت مصرف می شود.

مقدار مصرف این دارو برای پیشگیری از آندوکاردیت در کودکان با سن کمتر از 10 سال 20 mg/kg است که همراه با  2 mg/kg جنتامایسین مصرف می شود.

فرم های دارویی

Powder For Suspension: 500 mg /6 ml

Powder For Injection: 500 mg