وین بلاستین

موارد مصرف

وین بلاستین در درمان کارسینوم پستان، تومورهای تروفوبلاستیک، کارسینوم بیضه، ریه، مثانه و کلیه، نوروبلاستوم، لنفوم های هوچکینی و غیر هوچکینی، سارکوم کاپوسی، بیماری  Letterer-siwe، میکوزفونگوئید و درمان لوسمی میلوسیتیک مزمن و تومورهای تخمدان به کار می رود.

مکانیسم اثر

وین بلاستین تقسیم سلول ها را در مرحله متافاز متوقف می کند.

فارماکوکینتیک

عبور وین بلاستین از سد خونی - مغزی کم است. متابولیسم آن کبدی است و دفع آن عمدتاً از طریق صفرا و به میزان کم کلیوی است.

هشدارها

وین بلاستین ممکن است بر عمل اسپرم سازی در انسان تاثیر بگذارد.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

در ابتدا مقدار 0.1 mg/kg یا 3.7 mg/m2 در هفته بصورت وریدی تزریق می شود و مقدار مصرف بطور هفتگی 0.05 mg/kg یا  1.8 - 1.9 mg/m2افزایش می یابد. حداکثر مقدار مصرف0.5 mg/kg   یا18.5 mg/m2  است. مقدار نگهدارنده حدود 10 mg یک یا دو بار در ماه است.

کودکان:

در شروع  2.5 mg/m2 در هفته است که بصورت وریدی تزریق می شود. این مقدار هر هفته 1.25 mg/m2 افزایش می یابد. حداکثر مقدار مصرف7.5 mg/m2 است. مقدار مصرف نگهدارنده حدود1.25 mg/m2 کمتر از حداکثر مقدار مصرف اولیه است که هر 7 - 14 روز یکبار تزریق می گردد.

فرم های دارویی

Injection: 10 mg