وینورلبین

موارد مصرف

وینورلبین در درمان سرطان پیشرفته سینه و سرطان های پیشرفته ریه  (non-small cell)استفاده می شود.

مکانیسم اثر

این دارو از طریق تداخل با توبولین، باعث مهار میتوز در متافاز می شود.

فارماکوکینتیک

وینورلبین بعد از تزریق داخل وریدی، فارماکوکینتیک سه مرحله ای نشان می دهد. این دارو به سرعت از دستگاه گوارش جذب شده و در کبد متابولیزه می شود. وینورلبین و متابولیت های آن عمدتاً از راه مدفوع دفع می شوند.

عوارض جانبی

عوارض دارو به طور کلی مشابه وین بلاستین سولفات می باشد. اثر جانبی عمدة محدود کنندة مقدار دارو، گرانولوسیتوپنی می باشد. کاهش تعداد گرانولوسیت ها پس از 5 تا 10 روز بعد از تجویز دارو به حداکثر رسیده و بعد از 4 تا 14 روز دیگر این اثر برطرف می گردد. درد موضعی و ترومبوفلبیت با تزریق مکرر دارو مشاهده شده است.

موارد منع مصرف

در صورتی که تعداد گرانولوسیت ها قبل از درمان کمتر از 1000 سلول در میلی متر مکعب باشد، دارو نباید مورد استفاده قرار گیرد.

هشدارها
  1. در صورتی که در طی درمان، سمیت عصبی متوسط یا شدید ایجاد شود، مصرف دارو باید قطع گردد.
  2. تجویز دارو در بیماران با نارسایی کبدی باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
تداخل های دارویی
  • در اثر مصرف همزمان وینورلبین با سیس پلاتین، شیوع گرانولوسیتوپنی افزایش می یابد.
  • مصرف همزمان مهار کننده های آنزیم سیتوکروم P4503A ، نظیر کتوکونازول، ایتراکونازول و ماکرولیدها با وینورلبین، باعث افزایش سطح سرمی وینورلبین و ایجاد اثرات سمی می شود.
  • در تجویز همزمان با میتومایسین، واکنش های حاد ریوی رخ داده اند.
  • در زمان تجویز همزمان وینورلبین و پاکلیتاکسل باید مراقب علائم نوروپاتی بود.
  • مصرف دارو و انجام همزمان رادیوتراپی، باعث ایجاد واکنش های Radiation recall می شود.
نکات قابل توصیه
  1. در صورت بروز تب و لرز، باید فورا به پزشک مراجعه نمود.
  2. در طول درمان با این دارو، باید از بارداری خودداری نمود.
  3. در صورت مشاهده افزایش تنگی تنفس، سرفه یا دیگر علائم جدید ریوی یا در صورت وجود درد شکمی یا یبوست، باید فورا به پزشک مراجعه نمود.
مقدار مصرف

این دارو از راه داخل وریدی طی 5 تا 10 دقیقه در غلظت های 1.5 - 3 mg/ml در گلوکز %5 یا کلرید سدیم %0.9 تجویز می شود. دارو به صورت تزریق مستقیم داخل وریدی یا از راه انفوزیون داخل وریدی (freely-running) تجویز می شود. مقدار مصرف دارو  در درمان سرطان ریه بالغین، 30 mg/m2 هفته ای یک بار، تا زمان پیشرفت بیماری یا ایجاد سمیت محدود کنندة مقدار دارو، می باشد. در صورت وجود نارسایی کبدی، اگر بیلی روبین تام 2.1 - 3 mg/dl باشد، مقدار دارو باید به میزان %50 کاهش یابد. اگر بیلی روبین تام بالاتر از 3 mg/dl باشد، مقدار دارو باید %25 کاهش یابد.

فرم های دارویی

Injection (concentrate): 10 mg/ ml, 50 mg/ 5ml