ویتامین ب12

موارد مصرف

ویتامین B12 در درمان کم خونی پرنیسیوز ناشی از فقدان یا مهار فاکتور داخلی مصرف می شود. این دارو در پیشگیری و کمبود ویتامین B12 و برای پیشگیری از بروز کمبود آن پس از برداشت تمامی معده و قسمت زیادی از ایلئوم مصرف می شود.

مکانیسم اثر

ویتامین B12 بصورت کوآنزیم در اعمال متابولیک مختلفی مانند متابولیسم کربوهیدرات ها و چربی ها و ساخت پروتئین، دخالت می کند و عمدتاً به دلیل تاثیر در متابولیسم متیونین، اسید فولیک و مالونیک، برای رشد و تکثیر سلولی، خونسازی و ساخت نوکلئوپروتئین و میلین ضروری است.

فارماکوکینتیک

پیوند این ویتامین به پروتئین خاصی به نام ترانس کوبالامین زیاد است. 90 درصد دارو در کبد ذخیره می شود. متابولیسم آن کبدی و نیمه عمر آن تقریباً 6 روز (400 روز در کبد) است. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت پلاسمایی از راه تزریق عضلانی 60 دقیقه است. ویتامین B12از طریق صفرا دفع می شود. مقادیر بیش از حد مورد نیاز روزانه بدون تغییر از طریق ادرار دفع می شود.

موارد منع مصرف

این دارو در بیماری لبر (Leber) نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. پیش از شروع درمان با ویتامین B12، تشخیص کمبود آن باید با بررسی های آزمایشگاهی تائید شود. تجویز این ویتامین ممکن است کمبود اسید فولیک را پنهان سازد.
  2. ویتامین B12 را نباید از راه وریدی تزریق کرد. هر چند که مقادیر کمی از آن در محلول های تهیه شده برای کسانی که فقط از راه تزریقی تغذیه می کنند، وجود دارد.
نکات قابل توصیه
  1. در کم خونی پرنیسیوز یا متعاقب برداشت تمامی معده و برداشت قسمت وسیعی از ایلئوم، مصرف دارو برای تمام دوره زندگی باید ادامه یابد.
  2. از آنجاکه کمبود ویتامین های گروه B به تنهایی شایع نیست، به طور معمول ترکیبی از این ویتامین ها تجویز می شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

در پیشگیری از کمبود ویتامین، به عنوان بخشی از تغذیه تام وریدی، مقدار مصرف براساس نیاز هر بیمار تعیین می شود. در درمان کمبود ویتامین، 0.1 mg/day هر 6 - 7 روز تزریق عضلانی می شود در صورت بهبود بالینی و بروز پاسخ رتیکولوسیت، 0.1 میلی گرم هر یک روز در میان نیز تزریق می گردد، سپس 0.1 mg  میلی گرم هر 3 - 4 روز به مدت 2 - 3 هفته نیز از راه عضلانی تزریق می گردد. مقدار مصرف نگهدارنده، 0.1 - 0.2 میلی گرم یکبار در ماه است که از راه عضلانی تزریق می شود.

 

کودکان:

در پیشگیری از کمبود ویتامین، به عنوان بخشی از تغذیه وریدی، مقدار مصرف براساس نیاز هر بیمار تعیین می شود. در درمان کمبود ویتامین، 30 - 50 mcg/day به مدت 2 هفته یا بیشتر تزریق عضلانی می شود. به عنوان مقدار نگهدارنده، 0.1 میلی گرم هر ماه یکبار برای 2 هفته (در صورت نیاز) تزریق عضلانی تزریق می شود.

فرم های دارویی

 Injection: 100 mcg/ml