ویتامین ب2

موارد مصرف

این دارو در پیشگیری و درمان کمبود ریبوفلاوین مصرف می شود.

مکانیسم اثر

ریبوفلاوین یک ویتامین محلول در آب است و برای مصرف انرژی حاصل از غذا ضروری است.اشکال فسفوریله فعال این دارو، فلاوین مونو نوکلئوتاید و فلاوین آدنین دی نوکلئوتاید، به عنوان کوآنزیم در واکنش های اکسیداسیون / احیاء دخالت دارد. این ویتامین برای عملکرد پیریدوکسین و نیکوتینیک اسید ضروری است.

فارماکوکینتیک

این دارو از مجرای گوارش جذب و در ادرار ترشح می شود.

عوارض جانبی

مصرف مقادیر بیش از حد ریبوفلاوین سبب زرد رنگ شدن ادرار می شود که ممکن است با برخی از تست های آزمایشگاهی تداخل داشته باشد.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

برای پیشگیری و درمان کمبود ویتامین، مقدار 2.5 - 10 mg/day در مقادیر منقسم مصرف می شود .

کودکان:

برای پیشگیری و درمان کمبود ویتامین، مقدار 5 - 30 mg/day در مقادیر منقسم مصرف می شود.

فرم های دارویی

Injection: 10mg/2 mL