ویتامین ب6

موارد مصرف

پیریدوکسین در پیشگیری و درمان کمبود این ویتامین مصرف می شود. مقادیر زیاد پیریدوکسین در درمان بعضی از اختلالات متابولیک، از قبیل زیادی اکسالات ادرار مصرف می شود. این دارو همچنین ممکن است در کم خونی سیدروبلاستیک نیز مصرف شود.

مکانیسم اثر

پیریدوکسین در گویچه های قرمز خون به فسفات پیریدوکسال تبدیل می شود که به عنوان یک کوآنزیم در اعمال متابولیک گوناگون موثر بر مصرف پروتئین، کربوهیدرات و چربی عمل می کند. پیریدوکسین در تبدیل تریپتوفان به نیاسین یا سروتونین، تجزیه گلیکوژن، تبدیل اکسالات به گلیسین و سنتز گاما آمینوبوتیریک اسید در سیستم اعصاب مرکزی نیز دخالت دارد.

فارماکوکینتیک

ویتامین های گروه B، به راحتی از مجرای گوارش جذب می شوند. پیریدوکسین عمدتاً از ژژونوم جذب می گردد. فسفات پیریدوکسال به طور کامل به پروتئین های پلاسما پیوند می یابد، در حالیکه پیریدوکسین به پروتئین های پلاسما پیوند نمی شود. پیریدوکسین به طور عمده در کبد ذخیره می شود. متابولیسم این ویتامین کبدی است و نیمه عمر آن 15 - 20 روز است. این دارو تقریباً به طور کامل به صورت متابولیت از طریق کلیه دفع می شود.

عوارض جانبی

با مصرف مقادیر بیش از 200 mg/day به مدت بیش از 30 روز، ایجاد سندرم وابستگی به ویتامین  B6 گزارش شده است.

تداخل های دارویی

مصرف همزمان ویتامین  B6با لوودوپا توصیه نمی شود، زیرا اثر ضد پارکینسون لوودوپا، حتی با مصرف خوراکی 5 میلی گرم ویتامین  B6 معکوس می شود.

نکات قابل توصیه
  1. از آنجا که کمبود ویتامین های گروه B به تنهایی شایع نیست، به طور معمول ترکیبی از این ویتامین ها تجویز می شود.
  2. در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، بدلیل اینکه زمان زیادی برای تخلیه ویتامین لازم است، مصرف نوبت فراموش شده، ضروری نمی باشد. دوره درمان مطابق برنامه باید تکمیل شود.
مقدار مصرف

خوراکی:

به عنوان مکمل ویتامین در پیشگیری از کمبود ویتامین، مقدار مصرف توصیه شده در روز به صورت زیر است:

  • شیرخواران و کودکان از بدو تولد تا سن 3 سال 0.3 - 1 میلی گرم،
  • سن 4 - 6 سال 1.1 میلی گرم،
  • سن 7 – 10 سال 1.4 میلی گرم،
  • پسران و مردان بالغ 1.7 - 2 میلی گرم،
  • دختران و زنان بالغ 1.4 – 1.6 میلی گرم،
  • زنان باردار 2.2 میلی گرم،
  • در دوران شیردهی 2.1 میلی گرم.

در درمان کمبود ویتامین، مقدار دارو برحسب شدت کمبود تعیین می شود.

 

تزریقی:

برای پیشگیری و درمان کمبود ویتامین B6 به عنوان بخشی از تغذیه تام وریدی، مقدار مصرف برحسب نیاز بیمار تعیین می شود. در درمان سندرم وابستگی به پیریدوکسین در بزرگسالان، ابتدا 30 - 600 mg/day و در شیرخواران ابتدا 10 - 100 میلی گرم تزریق عضلانی یا وریدی می شود. در درمان کمبود این ویتامین ناشی از مصرف داروها در بزرگسالان، مقدار 50 - 200 mg/day به مدت 3 هفته مصرف می شود که در صورت نیاز با مقدار 25 - 100 mg/day درمان ادامه می یابد.

فرم های دارویی

Injection: 50 mg/ml, 150 mg/ml Tablet: 40 mg