ویتامین سی

موارد مصرف

این دارو برای پیشگیری و درمان کمبود ویتامین C مصرف می شود.

مکانیسم اثر

اسید آسکوربیک برای تشکیل کلاژن و ترمیم بافت های بدن ضروری است. این ویتامین ممکن است در بعضی از واکنش های اکسیداسیون و احیاء دخالت نماید. همچنین این ویتامین در متابولیسم فنیل آلانین، تیروزین، اسید فولیک، نوراپی نفرین، هیستامین، آهن و بعضی از سیستم های آنزیمی دارو، مصرف کربوهیدرات ها، ساخت لیپیدها، پروتئین ها و کارنی تین دخالت داشته و برای عملکرد سیستم ایمنی و جلوگیری از شکنندگی عروق خونی ضروری است.

فارماکوکینتیک

اسید آسکوربیک به راحتی از مجرای گوارش (ژژونوم) جذب می شود. پیوند این دارو به پروتئین کم است. (25 درصد). متابولیسم اسید آسکوربیک کبدی است. ویتامین C توسط تمام سلول های بدن جذب می شود. این ویتامین از کلیه، عمدتاً به صورت متابولیت و مقدار خیلی کم نیز بصورت تغییر نیافته دفع می شود.

تداخل های دارویی

مصرف همزمان دفروکسامین با ویتامین C ممکن است سبب افزایش مسمومیت بافت با آهن شود.

مقدار مصرف

خوراکی

 مقدار مصرف توصیه شده در روز به صورت زیر است:

  • شیرخواران و کودکان از بدو تولد تا سن 3 سال 30 - 40 میلی گرم،
  • سن 4 - 10 سال 45 میلی گرم،
  • نوجوانان و بزرگسالان 50 - 60 میلی گرم،
  • زنان باردار 70 میلی گرم، دردوران شیردهی 90 - 95 میلی گرم.

در درمان کمبود ویتامین، مصرف براساس شدت بیماری تعیین می شود.

 

تزریقی

 بزرگسالان:

برای پیشگیری از کمبود ویتامین C، به عنوان بخشی از تغذیه تام وریدی، مقدار مصرف برحسب نیاز بیمار تعیین و انفوزیون وریدی می شود. در درمان کمبود ویتامین C، ازراه انفوزیون وریدی، مقدار مصرف برحسب نیاز بیمار تعیین می شود. از راه عضلانی 100 - 500 mg/day به مدت حداقل 2 هفته مصرف می گردد.

کودکان:

در درمان کمبود ویتامین C، از راه انفوزیون وریدی مقدار مصرف براساس نیاز هر بیمار تعیین می شود. از راه عضلانی  100 - 300 mg/day به مدت حداقل 2 هفته مصرف می گردد.

فرم های دارویی

Effervescent Table: 100 mg

Injection: 100 mg/ml