واکسن تب زرد

موارد مصرف

توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگار کلی واکسن ها ضروری است.

 

این فرآورده به منظور ایجاد ایمنی فعال برعلیه ویروس تب زرد برای مسافرانی که قصد عزیمت به مناطق آندمیک را دارند مصرف می شود. تکرار واکسیناسیون هر 10 سال یک بار برای مسافرین دائمی ضروری است.

مکانیسم اثر

واکسن تب زرد حاوی ویروس های زنده ضعیف شده است که از کشت سویه 17D  ویروس در جنین جوجه زنده بدست می آید.

 

ایمنی زائی:

این واکسن 7 - 10 روز بعد از واکسیناسیون در تقریباً 100% افراد مصونیت ایجاد می کند و مصونیت حاصله برای بیش از 10 سال باقی می ماند.

عوارض جانبی

تب و ناخوشی (7 - 14 روز بعد از واکسیناسیون)، سردرد، درد عضلانی جزء عوارض شایع می باشد.

موارد منع مصرف

بارداری، حساسیت نسبت به واکسن یا تخم مرغ یا پروتئین های جنین جوجه و نقص سیستم ایمنی (مادرزادی یا اکتسابی) از موارد منع مصرف این واکسن می باشند.

هشدارها
  1. از تزریق واکسن به افراد حساس به تخم مرغ یا پروتئین جوجه خودداری شود. برای چنین افرادی آزمون داخل جلدی واکسن (و سرم نمکی به عنوان کنترل) توصیه می شود. 0.02 – 0.03 میلی لیتر باید در سطح قدامی ساعد تزریق شود. آزمون مثبت با تورم، قرمزی و عدم پاسخ به کنترل مشخص می شود. در موارد آزمون مثبت از مصرف واکسن باید خودداری شود.
  2. واکسیناسیون کودکان با سن کمتر از 6 ماه توصیه نمی شود. در هر صورت از واکسیناسیون کودکان با سن کمتر از 4 ماه اجتناب شود، به دلیل اینکه در این سنین، کودکان بعد از واکسیناسیون مبتلا به تورم مغز می شوند.
تداخل های دارویی
  • در صورت مصرف همزمان واکسن های وبا و تب زرد، پاسخ ایمنی به هر کدام از واکسن ها کاهش می یابد. بنابراین بین تزریق این دو واکسن باید حداقل 3 هفته یا بیشتر فاصله انداخت.
  • واکسیناسیون همزمان با واکسن های تب زرد و هپاتیت ممکن است میزان پادتن مورد انتظار از واکسن تب زرد کاهش یابد. بنابراین بین تزریق این دو واکسن باید حداقل 1 هفته فاصله انداخت.
  • بیماران تحت درمان با داروهای کاهنده سیستم ایمنی، گلوکوکورتیکوئیدها یا پرتو درمانی ممکن است بیمار را به عفونت منتشر مستعد سازد یا موجب بروز یک پاسخ ناکافی گردد، به طوری که این افراد علیرغم واکسیناسیون، مصون نخواهند شد.
نکات قابل توصیه
  1. تا 8 هفته بعد از تزریق واکسن تب زرد از انتقال خون یا پلاسما خودداری شود.
  2. به افراد واکسینه شده توصیه شود تا خود را از نیش پشه ها حفظ کنند.
  3. واکسن را در هنگام حمل ونقل باید در ظروف حاوی یخ خشک نگهداری نمود. واکسن را نباید مصرف کرد مگر اینکه ظرف حمل آن در هنگام تحویل حاوی یخ خشک باشد. واکسن را در تمام اوقات باید در -30 تا 5 درجه سانتی گراد نگهداری کرد. واکسن های استفاده نشده و ظروف مربوطه را باید به مدت یک ساعت استریل کرده و سپس دور ریخت. زمان نگهداری این واکسن 12 ماه است.
  4. برای رقیق کردن واکسن فقط باید از محلول همراه واکسن استفاده کرد. محلول رقیق کننده را باید به کمک یک سرنگ به آهستگی داخل ویال واکسن وارد کرد. 1 - 2 دقیقه آن را باید به همان حالت رها و بعد با دقت به صورت چرخشی مخلوط کرد تا سوسپانسیون به شکل یکسان درآید. به دلیل ایجاد کف، باید از هم زدن شدید واکسن اجتناب کرد. بعد از آماده سازی واکسن تب زرد کمرنگ می شود. واکسن آماده شده را بلافاصله باید تزریق کرد و در صورت عدم مصرف بعد از 60 دقیقه باید آن را دور ریخت.
مقدار مصرف

تزریق 0.5 میلی لیتری از راه زیرجلدی برای تمام سنین توصیه می شود.

فرم های دارویی

 Injection