یوهمبین

موارد مصرف

برای درمان ناتوانی جنسی در بیماران مبتلا به اختلالات عروقی و دیابت مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو با مهار گیرنده های آلفا - دوآدرنرژیک باعث کاهش آزادسازی نوراپی نفرین می شود و لذا فعالیت سمپاتیک کاهش و فعالیت پاراسمپاتیک افزایش می یابد، و به همین دلیل باعث نعوظ آلت تناسلی مذکر (افزایش جریان وریدی خون و کاهش جریان خروجی خون آلت تناسلی) می شود. این دارو تاثیری برتمایل جنسی بیمار ندارد. همچنین با اثر تحریکی بر خلق و خوی ممکن است باعث اضطراب شود.

عوارض جانبی

تحریک عصبی، افزایش فشارخون و  ضربان قلب، افزایش فعالیت های حرکتی، عصبانیت و تحریک پذیری، لرزش، سرگیجه حرکتی، عصبانیت و سردرد و عوارض پوستی از عوارض جانبی این دارو می باشند.

موارد منع مصرف

این دارو در صورت وجود بیماری کلیوی، قلبی، روانی، سابقه زخم گوارشی، حساسیت مفرط به هریک از اجزاء فرآورده، و برای افراد مسن نباید مصرف شود.

تداخل های دارویی

این دارو نباید همزمان با داروهای ضد افسردگی مصرف شود.

مقدار مصرف

یک قرص 3 بار در روز مصرف می شود. اگر عوارض جانبی ظاهر شد، مقدار مصرف را باید تا نیم قرص 3 بار در روز کاهش داد و سپس به تدریج مقدار را تا یک قرص 3 بار در روز افزایش داد.

فرم های دارویی

Tablet: 2 mg