آگنوگل

موارد مصرف

آگنوگل جهت رفع اختلالات قاعدگی و اختلالات یائسگی به کار می رود.

مکانیسم اثر

مکانیسم اثر دقیق این فراورده به اثبات نرسیده است ولی به نظر می رسد گیاه پنج انگشت با اثر بر محور هیپوتالاموس - هیپوفیز اثر خود را اعمال می کند. این گیاه باعث کاهش آزاد شدن FSH و افزایش آزاد شدن LH و پرولاکتین از هیپوفیز می گردد. مطالعات نشان داده است که گیاه پنج انگشت حاوی ترکیبات استروژنیک نمی باشد و مستقیما بر روی تخمدان ها تاثیر نمی گذارد.

اجزای فراورده

این فراورده حاوی  3.2 - 4.8 mgعصاره خشک گیاه پنج انگشت Vitex agnus castus، معادل mg 0.42 - 0.58 آکوبین می باشد.

مواد موثر

مواد موثره گیاه پنج انگشت بطور دقیق تعیین نگردیده است ولی عصاره این گیاه حاوی فلاونوییدها (کاستیسین)، ایریدوئید گلایکوزیدها (آکوبین و آگنوزید) و روغن های فرار می باشد.

عوارض جانبی

در اکثر مطالعات انجام شده عوارض جانبی با مصرف این دارو مشاهده نگردیده است ولی به صورت نادر گزارشاتی مبنی بر بروز واکنش های آلرژیک، سر درد و افزایش خونریزی در دوران قاعدگی وجود دارد.

موارد منع مصرف

این فراورده با توجه به اثرات هورمونی آن در دوران بارداری ممنوعیت مصرف دارد.

تداخل های دارویی

این دارو ممکن است با داروهای ضد بارداری خوراکی و هورمونی تداخل نماید.

مقدار مصرف

صبح ها یک قرص میل شود. این فراورده را می توان به مدت چندین ماه حتی در دوران خونریزی ماهیانه مصرف نمود.

فرم های دارویی

Tablet