کالندولا

موارد مصرف

پماد کالاندولا در درماتیت های آلرژیک، پیشگیری و تسکین التهاب و تحریک پوست بدن شیرخواران بر اثر تماس با ادرار، آزردگی های جلدی ناشی از خراش ها و بریدگی های سطحی، خشکی و ترک ها یپوست، پیشگیری و درمان آفتاب سوختگی و گزیدگی حشرات مصرف می شود.

مکانیسم اثر

فلاونوئیدهای موجود در گل همیشه بهاراز آزاد شدن هیستامین و تولید پروستاگلاندین ها جلوگیری می نمایند. همچنین برای این دسته از مواد گیاه، اثرات دیگری نظیر تثبیت غشاء لیزوزومی و تاثیر بر نفوذپذیری و مقاومت مویرگی قائل هستند.

ساپونین های گل همیشه بهار از آزاد شدن هیستامین، برادی کینین و بعضی از آنزیم های پروتئولیتیک جلوگیری کرده و با کاهش نفوذپذیری مویرگ ها، مانع ترشح پلاسما به داخل بافت ها گردیده و مهاجرت گویچه های سفید را به ناحیه ملتهب کاهش می دهند. بعلاوه گزارش هایی نیز مبنی بر وقفه در رشد برخی از باکتری ها و قارچ ها توسط این مواد وجود دارد.

کاروتنوئیدهای گل همیشه بهار و بخصوص بتاکاروتن پیش ساز ویتامین A بوده و به اثرات ضد التهاب و التیام بخش فلانوئیدها و ساپونوزیدهای آن کمک می کنند. کاروتنوییدها همچنین همراه با تانن موجود در گیاه در پیشگیری و بهبود حالت سرخی، ادم و درد ناشی از آفتاب سوختگی که در اثر اشعه ماورا بنفش ایجاد می شود، موثرمی باشند.

اجزای فراورده

پماد کالاندولا از عصاره تام گل های همیشه بهار (کالاندولا Calendula officinalis) به میزان 1.5% (معادل 100 میلی گرم کاروتنویید) تهیه شده است.

مواد موثر

فلانوییدهایی نظیر کورستین، ایزوکورستین، استرول ها، کاروتنوئیدها و ساپونین.

هشدارها

مصرف طولانی مدت این فرآورده ممکن است باعث ایجاد حساسیت گردد.

مقدار مصرف

روزی چند بار پس از تمیز کردن پوست، به مقدار کافی از پماد روی موضع مالیده شود.

فرم های دارویی

Ointment