موارد مصرف

این فراورده در نارسایی قلبی (Stage II NYHA) بکار می رود.

مکانیسم اثر

فلاونوییدها و پروسیانیدین های موجود در کراتاگوس باعث افزایش جریان خون کرونر و کاهش مقاومت عروقی می شود. این دارو دارای اثرات اینوتروپ وکرونوتروپ مثبت می باشد. اثرات قلبی کراتاگوس ناشی از افزایش نفوذپذیری غشا نسبت به کلسیم و وقفه فسفودی استراز به همراه افزایش میزان C-AMP داخل سلول می باشد.

اجزای فراورده

این فراورده حاوی mg 240 عصاره خشک گیاه سرخ ولیک (Crataegus sp) معادل  mg 4 - 6 ویتکسین - 2 - رامنوزید می باشد.

مواد موثر

فلاونوییدها، پروسیانیدین ها و پروآنتوسیانیدین ها.

عوارض جانبی

با مصرف فراورده های حاوی کراتاگوس عوارضی نظیر سرگیجه، تهوع، خستگی، تعریق و راش های جلدی (روی دست) گزارش شده است.

مصرف مقادیر بالای کراتاگوس می تواند هیپوتانسیون، آریتمی قلبی و خواب آلودگی ایجاد نماید.

موارد منع مصرف

این فراورده در کودکان زیر  12سال و در سه ماهه اول بارداری نباید مصرف شود.

هشدارها

فراورده های حاوی کراتاگوس باید حتما با نسخه پزشک تجویز گردند و در طول درمان ضربان قلب و فشار خون به طور مرتب کنترل شود.

تداخل های دارویی
  • کراتاگوس می تواند اثرات گلیکوزیدهای قلبی را تشدید کند.
  • مصرف همزمان کراتاگوس با بتا بلوکر ها می تواند موجب افزایش فشار خون شود.
  • از آنجا که کراتاگوس دارای اثرات ضد آریتمی مشابه داروهای ضد آریتمی Class III می باشد، مصرف همزمان آنها توصیه نمی شود.
  • کراتاگوس موجب وقفه جریان رو به داخل کانال های پتاسیمی و در نتیجه افزایش پتانسیل عمل در سلول های بطنی قلب می شود. داروهایی که مکانیسم عمل مشابه دارند مانند Cisapride احتمالا با کراتاگوس تداخل داشته بنابراین مصرف همزمان آنها توصیه نمی شود.
نکات قابل توصیه
  1. اگر با مصرف دارو پس از 6 هفته نشانه های بیماری بدون تغییر ادامه یابد و یا تجمع آب در پاها صورت گرفت، حتما با پزشک تماس بگیرید.
  2. در صورت احساس درد در حوالی قلب، دست ها ،بالای شکم، حوالی گلو و یا در صورت اشکالات تنفسی فورا با پزشک مشورت نمایید.
مقدار مصرف

روزی 3 بار، هر بار یک قرص با کمی آب میل شود. دوره درمان حداقل 6 هفته است.

فرم های دارویی

FC Table