دیلسون

موارد مصرف

این فرآورده جهت برطرف نمودن سوءهاضمه، نفخ و درد ناشی از آن مصرف می گردد.

مکانیسم اثر

روغن های فرارموجود در این فرآورده با داشتن اثرات آنتی اسپاسمودیک و کاهش تونوس اسفنگترتحتانی مری موجب تسهیل خروج گازها از معده می گردد.

اجزای فراورده

این فرآورده از اسانس شوید (Anethum graveolens) به میزان 2% تهیه گردیده است.

مواد موثر

روغن های فرار نظیر کارون و لیمونن.

هشدارها

ایمنی مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی به اثبات نرسیده است، با این وجود منافع آن در برابر مضار آن باید سنجیده شود.

مقدار مصرف

7 - 10 قطره (0.3 - 1 میلی لیتر) در یک استکان آب حل شده، میل گردد.

فرم های دارویی

Drop