دی - رگلیس

موارد مصرف

این فرآورده در زخم معده و اثنی عشر بکار می رود.

مکانیسم اثر

ترکیبات فلاونوییدی گیاه شیرین بیان احتمالاً با تاثیر بر مخاط معده، سد مخاطی را نسبت به تاثیر اسید معده تقویت می نماید. به نظر می رسد این اثر مشابه کربنوکسولون بوده و با تداخل در سنتز پروستانویید معده موجب افزایش تولید مخاط و جریان خون مخاطی می گردد. گلیسیریزین و گلیسیریتینیک اسید تمایل نسبی به اتصال به گیرنده های گلوکوکورتیکوییدی و مینرالوکورتیکوییدی را دارند و احتمالاً با تاثیر بر این گیرنده ها، روی فعالیت استروییدهای آندوژن تاثیر می گذارند. همچنین این ترکیبات با مهار آنزیمی در کبد و کلیه از تبدیل کورتیزول به کورتیزون جلوگیری می کنند. ترکیبات موجود در عصاره شیرین بیان احتمالاً موجب وقفه لیپواکسیژناز، سیکلواکسیژناز و کاهش فعالیت اسید آراشیدونیک می گردند.

اجزای فراورده

این فرآورده حاوی 380 میلی گرم عصاره شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) در هر قرص می باشد.

مواد موثر

گلیسیریزین، گلیسیریتینیک اسید، فلاونویید گلیکوزیدهایی نظیر لیکوئی رتین، ایزولیکوئی رتین، رامنولیکوئی رتین و مشتقات کومارین (هرنیارین).

عوارض جانبی

عصاره تام شیرین بیان به علت داشتن اثرات مینرالوکورتیکوئیدی سبب احتباس برگشت پذیر آب و سدیم شده، دفع پتاسیم را افزایش می دهد و توصیه می گردد این دارو در افرادی که مشکلات قلبی عروقی و یا فشار خون بالا دارند با احتیاط مصرف شود.

موارد منع مصرف

مصرف این فرآورده در دوران بارداری، هپاتیت مزمن، سیروز کبدی، بیماری های کلستاتیک کبد، التهاب کیسه صفرا، اختلالات شدید کلیه، آریتمی، هیپرتانسیون، هیپرتونی، هیپوکالمی و دیابت (بدلیل داشتن ساکاروز) ممنوع است.

هشدارها

ایمنی مصرف این فرآورده در دوران شیردهی به اثبات نرسیده است، با این وجود منافع آن در برابر مضار آن باید سنجیده شود.

تداخل های دارویی
  • مصرف همزمان این فرآورده با کورتیکوستروییدها و داروهای هورمونی (با اثرات استروژنی و آنتی استروژنی) باید با احتیاط صورت گیرد.
  • مصرف این فرآورده با فوروزماید، داروهای تیازیدی و داروهای آنتی آریتمی (پروکایین آمید و کینیدین) توصیه نمی شود.
  • هیپوکالمی ناشی از مصرف شیرین بیان می تواند سمیت دیژیتال را تشدید نماید.
مقدار مصرف

در زخم معده 2 قرص، 3 بار در روز میل شود. در زخم اثنی عشر این مقدار را می توان در صورت لزوم تا 2 قرص، 6 بار در روز افزایش داد.

فرم های دارویی

Tablet