دروسیل

موارد مصرف

این فراورده به عنوان ضد سرفه و خلط آور بکار می رود.

مکانیسم اثر

اثرات ضد سرفه و خلط آور آویشن احتمالا مربوط به روغن های فرار (تیمول و کارواکرول) آن می باشد.

اجزای فراورده

این فراورده حاوی عصاره هیدروالکلی آویشن (Thymus vulgaris)، معادل  0.35 - 0.45 mg/ml  تیمول می باشد.

مواد موثر

روغن های فرار نظیر تیمول و کارواکرول.

عوارض جانبی

تیمول موجود در این فرآورده ممکن است باعث تحریک غشاء مخاطی گردد.

هشدارها

ایمنی مصرف این فراورده در دوران بارداری و شیردهی به اثبات نرسیده است. با این وجود منافع آن در برابر مضار آن باید سنجیده شود.

مقدار مصرف

خردسالان: 4 - 8 قطره روزانه

کودکان: 10 - 20 قطره روزانه

بزرگسالان: 20 - 40 قطره روزانه

فرم های دارویی

Drop