اکی هرب

موارد مصرف

این فرآورده به عنوان تقویت کننده سیستم دفاعی بدن جهت کمک به درمان عفونت های مجاری تنفسی و ادراری و سرماخوردگی به کار می رود.

مکانیسم اثر

ترکیبات موجود در اکیناسه از جمله آلکامیدها، گلیکو پروتئین ها، مشتقات اسید کافئیک و پلی ساکاریدها دارای اثر غیراختصاصی بر سیستم ایمنی سلولار می باشند. این اثرات با مکانیسم فعال کردن فاگوسیتوز، تحریک فیبروبلاست ها، افزایش فعالیت تنفسی و افزایش تحرک لوکوسیت ها ایجاد می گردد.

اجزای فراورده

این فرآورده حاوی شیرابه خشک اندام های هوایی اکیناسه (Echinacea purpurea) به میزان 19% می باشد.

مواد موثر

پلی ساکاریدها، فلانوییدها ، آلکامیدها ،پلی آنها، روغن های فرار.

عوارض جانبی

در افراد حساس به گیاهان خانواده Astraceae (Compositea) ممکن است واکنش های آلرژیک بروز نماید.

موارد منع مصرف
  • این فرآورده ممکن است باعث فعال شدن حملات اتوایمیون و دیگر فعالیت های بیش از حد سیستم ایمنی گردد، لذا در مولتیپل اسکلروزیس، بیماری های کلاژن، ایدز یا سل ممنوعیت مصرف دارد.
  • مصرف این فرآورده در کودکان کمتر از 5 سال توصیه نمی گردد.
  • در افراد حساس به گیاهان خانواده Astraceae (Compositea) ممنوعیت مصرف دارد.
هشدارها
  1. با توجه به اینکه مطالعات حیوانی با مصرف غلظت های بالای اکیناسه روی اووسیت ها اثرات منفی مشاهده گردیده، مصرف این فرآورده در دوران بارداری توصیه نمی شود.
  2. ایمنی مصرف این دارو در دوران شیردهی به اثبات نرسیده است، با این وجود منافع آن در برابر مضار آن باید سنجیده شود.
مقدار مصرف

روزانه سه بار، هر بار یک قرص با آب مصرف شود.

فرم های دارویی

S.C. Tablet