لیورگل 140

موارد مصرف

این فرآورده در پیشگیری و درمان کمکی آسیب های مزمن کبد بکار می رود.

مکانیسم اثر

سیلیمارین با تغییر غشا دیواره خارجی سلول های کبد موجب بلوکه کردن محل های اتصال سموم کبدی و در نتیجه ممانعت از ورود آنها به داخل سلول می گردد.

سیلیکریستین و سیلیبینین اثرات تحریکی قابل ملاحظه ای بر روی سرعت تکثیر و بیوسنتز پروتئن و DNA نشان داده اند. سیلیمارین با تحریک RNA Polymerase I در هسته سلول های هپاتوسیت منجر به افزایش سنتز پروتئین ریبوزومال و در نتیجه افزایش توانایی بازسازی کبد و تشکیل هپاتوسیت های جدید می گردد. همچنین می توان اثر محافظت کنندگی سیلیمارین از سلول های کبد را به خاصیت آنتی اکسیدانی آن نسبت داد. سیلیمارین باعث از بین بردن رادیکال های آزاد و افزایش غلظت داخل سلولی گلوتاتیون (ماده مورد نیاز جهت واکنش های مسمومیت زدایی در سلول های کبد می گردد).

اجزای فراورده

این فراورده از عصاره خشک میوه گیاه خار مریم (Silybum marianum) به میزان 190 - 195 mg معادل 126 - 154 mg سیلیمارین در هر قرص تهیه شده است.

مواد موثر

فلاونولیگنان های سیلیمارین شامل سیلی بین (سیلی بینین)، سیلیکریستین و سیلیدیانین، فلاونوییدها (آپی ژنین و ...)، و اسیدهای چرب (اولئیکاسید و لینولئیک اسید و...)

عوارض جانبی

اختلالات خفیف گوارشی، اثر ملینی ملایم و واکنش های ضعیف آلرژیک با مصرف سیلیمارین گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این فراورده در کودکان زیر 12 سال مصرف نگردد.

هشدارها

ایمنی مصرف این فراورده در دوران شیردهی و بارداری به اثبات نرسیده است با این وجود منافع آن در برابر مضار آن باید سنجیده شود.

مقدار مصرف

یک قرص سه بار در روز مصرف شود.

فرم های دارویی

 FC Tablet