لیوومارین

موارد مصرف

این فرآورده در پیشگیری و درمان کمکی آسیب های مزمن کبدی بکار می رود.

مکانیسم اثر

سیلیمارین با تغییر غشا دیواره خارجی سلول های کبد موجب بلوکه کردن محل های اتصال سموم کبدی و در نتیجه ممانعت از ورود آنها به داخل سلول می گردد.

سیلیکریستین و سیلیبینین اثرات تحریکی قابل ملاحظه ای بر روی سرعت تکثیر و بیوسنتز پروتئن و DNA نشان داده اند. سیلیمارین با تحریک RNA Polymerase I در هسته سلول های هپاتوسیت منجربه افزایش سنتز پروتئین ریبوزومال و در نتیجه افزایش توانایی بازسازی کبد و تشکیل هپاتوسیت های جدید می گردد. همچنین می توان اثر محافظت کنندگی سیلیمارین از سلول های کبد را به خاصیت آنتی اکسیدانی آن نسبت داد. سیلیمارین باعث از بین بردن رادیکال های آزاد و افزایش غلظت داخل سلولی گلوتاتیون(ماده مورد نیاز جهت واکنش های مسمومیت زدایی در سلول های کبد می گردد).

اجزای فراورده

این فراورده حاویmg  90 - 120 عصاره خشک دانه گیاه خار مریم ( Silybum marianum)، معادل  mg 35 سیلیبین در هر کپسول می باشد.

مواد موثر

فلاونولیگنان های سیلیمارین شامل سیلی بین (سیلی بینین)، سیلیکریستین و سیلیدیانین، فلاونوییدها (آپی ژنین و ...)، و اسیدهای چرب (اولئیک اسید و لینولئیک اسید و...)

عوارض جانبی

اختلالات خفیف گوارشی، اثر ملینی ملایم و واکنش های ضعیف آلرژیک با مصرف سیلیمارین گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این فراورده در کودکان زیر 12 سال نباید مصرف گردد.

هشدارها

ایمنی مصرف این فراورده در دوران شیردهی و بارداری به اثبات نرسیده است با این وجود منافع آن در برابر مضار آن باید سنجیده شود.

مقدار مصرف

در شروع درمان و در موارد شدید، روزی سه بار هر بار دو کپسول و به عنوان درمان نگهدارنده روزی سه بار هر بار یک کپسول مصرف شود.

فرم های دارویی

Capsule