ملیسان

موارد مصرف

ژل ملیسان به عنوان ضد ویروس در درمان تبخال بکار می رود.

مکانیسم اثر

گیاه بادرنجبویه دارای اثر متوقف کننده فعالیت ویروس ها (Virustatic) می باشد.

اجزای فراورده

ژل ملیسان حاوی 1% عصاره خشک بادرنجبویه (Mellisa officinalis) می باشد.

مواد موثر

روغن های فرار (نظیر سیترونلال، سیترال و ژرانیال)، پلی فنل ها (نظیر اسید رزمارینیک و اسید کافئیک).

عوارض جانبی

با مصرف این فرآورده احتمال بروز واکنش های آلرژیک وجود دارد.

مقدار مصرف

روزی 3 - 4 بار به موضع مالیده شود.

فرم های دارویی

Topical Gel (5 g & 30 g)