نروگل

موارد مصرف

این فرآورده در تنش های عصبی، اضطراب و بیخوابی بکار می رود.

مکانیسم اثر

والرینیک اسید سنبل الطیب احتمالاً باعث وقفه در سیستم آنزیمی مسئول کاتابولیسم گابا (GABA) می شود. گلوتامین موجود در عصاره سنبل الطیب به راحتی از سد مغزی - خونی عبور کرده و توسط پایانه های عصبی باز جذب شده به GABA تبدیل می شود. افزایش غلظت GABA موجب کاهش فعالیت سیستم عصبی مرکزی (CNS) و بروز اثرات آرامبخش والرینیک اسید می گردد. عصاره بادرنجبویه دارای اثرات آرامبخش روی سیستم اعصاب مرکزی (CNS) (درموش) می باشد.

اجزای فراورده
  • عصاره خشک ریشه و ریزوم سنبل الطیب: به میزان 22.08%
  • عصاره بادرنجبویه:  به میزان 11.05%
مواد موثر

والرینیک اسید، والپوتریات، روغن های فرار (نظیر سیترونلال، سیترال و ژرانیال)، پلی فنل ها (نظیر اسید رزمارینیک و اسید کافئیک).

عوارض جانبی

با مصرف طولانی مدت این فرآورده ممکن است سردرد، بیقراری، بی خوابی، میدریاز و اختلال در عملکرد قلب بروز نماید.

هشدارها
  1. مصرف مقادیر زیاد این فرآورده ممکن است ایجاد خواب آلودگی نماید. بنابراین، هنگام رانندگی یا کار با ابزاری که به هوشیاری کامل نیاز دارند، احتیاط شود.
  2. ایمنی مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی به اثبات نرسیده است، با این وجود منافع آن در برابر مضار آن باید سنجیده شود.
تداخل های دارویی

مصرف این فرآورده موجب تشدید اثر سایر داروهای آرامبخش (از جمله بنزودیازپین ها) و باربیتورات ها می گردد.

مقدار مصرف

روزی دو بار، هر بار 1 - 2 قرص میل شود.

فرم های دارویی

S.C. Tablet