پاسی پی

موارد مصرف

قطره پاسی پی به عنوان آرامبخش و خواب آور در تنش های عصبی و بی خوابی بکار می رود.

مکانیسم اثر

مالتول و اتیل مالتول گل ساعتی احتمالاً دارای اثر آرامبخشی روی سیستم اعصاب مرکزی (CNS) می باشند.

اجزای فراورده

پاسی پی از عصاره هیدروالکلی گیاه گل ساعتی (Passiflora incarnata) به میزان 20% تهیه شده است.

مواد موثر

مالتول و اتیل مالتول، آلکالوییدهای هارمان و هارمالین، فلاونوییدهای ویتکسین و ساپوناراین.

هشدارها
  1. این دارو با ایجاد خواب آلودگی ممکن است بر انجام اعمالی که نیاز به مهارت و دقت دارند (مثل رانندگی) تاثیر گذارد.
  2. در مطالعات حیوانی هارمان و هارمالین موجود در گیاه گل ساعتی اثر تحریک فعالیت رحم نشان داده اند. براین اساس بایستی از مصرف مقادیر زیاد این دارو در دوران بارداری و شیردهی اجتناب شود.
تداخل های دارویی

مصرف مقادیر زیاد این فرآورده ممکن است باعث ایجاد خواب آلودگی و افزایش اثر داروهای مهارکننده منوآمین اکسیداز (MAOI) شود.

مقدار مصرف

در کودکان 2 - 6 سال: 6 قطره سه بار در روز و 10 قطره هنگام خواب.

بزرگسالان و کودکان بالای 6 سال: 10 قطره 3 بار در روز و 25 - 30 قطره شب هنگام خواب.

درافراد بالای 65 سال بهتر است مصرف دارو را از مقادیر کم آغاز کرده و مقدار آن را به تدریج افزایش داد.

فرم های دارویی

Drop