پروستاتان

موارد مصرف

پروستاتان در موارد التهاب حاد ومزمن پروستات، سوزش و تکرر ادرار بکار می رود.

مکانیسم اثر

سیتوسترول موجود در این فرآورده با مهار آنزیم 5- آلفا- ردوکتاز باعث کاهش غلظت دی هیدروتستوسترون (DHT) می گردد و در نتیجه رشد غده پروستات را متوقف می نماید.

ایزولکتین موجود در گزنه با رقابت در اتصال به گیرنده های تستوسترون در بافت پروستات موجب وقفه هیپرپلازی پروستات می گردد. همچنین ترکیبات موجود در این فرآورده دارای اثرات ضد التهاب، محرک سیستم ایمنی و کاهش دهنده تونیسیته عضلات صاف پروستات می باشند و موجب تسهیل جریان ادرار و بهبود حال بیمار می گردند.

اجزای فراورده

قطره پروستاتان از عصاره هیدروالکلی گیاهان زیر تشکیل شده است:

 • ریشه گزنه:  20%
 • اندام هوایی گزنه: 10%
 • تخم کدوی بدون پوست: 20%
 • گل بابونه: 20%
 • میوه خارخاسک: 20%
 • میوه انیسون: 10%

 

قرص پروستاتان حاوی عصاره خشک گیاهان زیر می باشد:

 • ریشه و برگ گزنه:  28.5 mg
 • تخم کدوی پوست کاغذی: 25 mg
 • گل بابونه: 19 mg
 • میوه خارخاسک:22 mg
 • میوه انیسون: mg 17.5
مواد موثر

استروئیدها (سیتوسترول)، اسکوپولتین، فنیل پروپان، ایزولکتین، پلی ساکاریدها و فلاونوییدها، روغن های فرار و اسیدهای چرب (اسید لینولئیک)

عوارض جانبی

با مصرف این فرآورده احتمال بروز اختلالات گوارشی (تحریک معده) و واکنش های آلرژیک وجود دارد.

موارد منع مصرف

این فرآورده نباید در کودکان مصرف شود.

مقدار مصرف

قطره: روزی 3 بار، هر بار 30 - 40 قطره در یک فنجان آب سرد بعد از غذا مصرف شود. قطره پروستاتان را می توان برای مدت 6 - 12 ماه مصرف نمود.

قرص: روزی 3 بار، هر بار یک قرص بعد از غذا با کمی آب میل شود.

فرم های دارویی

Drop

Tablet