پیجیوم آفریکانوم

موارد مصرف

این فراورده در اختلالات ادراری ناشی از ابتلا به بزرگی خوش خیم پروستات به کار می رود.

مکانیسم اثر

پیجیوم دارای خاصیت ضد التهابی و مهار تکثیر سلول در ناحیه غده پروستات می باشد. در یک مطالعه جدید به صورت Invitro دیده شده که پیجیوم از تولید متابولیت 5- لیپواکسیژناز جلوگیری کرده و در نتیجه باعث کاهش التهاب می شود.

پیجیوم موجب افزایش ترشحات پروستات و افزایش الاستیسیته مثانه می گردد.

عصاره گیاه همچنین روی سیستم غدد درون ریز تاثیر گذاشته باعث کاهش هورمون های موثر در بزرگ شدن غده پروستات می گردد. مشاهده شده که اندوکوزانول موجب کاهش سطح LH، تستوسترون و پرولاکتین می شود.

اثرات فیتواستروژن عصاره این گیاه به طور مشخص باعث کاهش هیپرتروفی پروستات می شود. همچنین ترکیبات محلول در چربی باعث کاهش کلسترول در پروستات و کاهش تجمع متابولیت های کلسترول می گردد.

اجزای فراورده

این فراورده حاوی عصاره گیاه (Pygium africanum) به میزان 45 - 55 mg معادل 2.4 - 4.3 mg بتاسیتوسترول در هر کپسول می باشد.

مواد موثر

تری ترپن ها شامل اورسولیک، اولئانولیک و کراتاگولیک اسیدها، فرولیک اسید استرهای متصل به تتراکوزانول و اندوکوزانول، فیتواسترول ها نظیر بتاسیتوسترول، بتاسیلوسترون و کامپاسترول.

عوارض جانبی
  • مصرف این فراورده ممکن است باعث تحریک دستگاه گوارش (از تهوع تا درد شدید معده) گردد.
  • بدلیل وجود روغن بادام زمینی در فراورده احتمال بروز واکنش های حساسیتی وجود دارد.
هشدارها

در صورت بروز واکنش های حساسیتی از مصرف دارو خودداری شود.

مقدار مصرف

یک کپسول صبح و یک کپسول عصر ترجیحاً قبل از غذا مصرف شود.

فرم های دارویی

Softgel Capsule