سالویسان

موارد مصرف

این فراورده برای رفع التهاب غشاء مخاطی دهان و گلو مصرف می گردد.

مکانیسم اثر

مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی نشان داده است که روغن های فرار گیاه مریم گلی دارای اثرات ضد میکروبی به ویژه بر روی اشرشیا کولی، شیگلا، سالمونلا، کلبسیلا (گرم منفی)، باسیلوس سابتیلیس (گرم مثبت) دارد1.

و همچنین ضد قارچ های کاندیدا آلبیکانس، کاندیدا کروسی، کاندیدا سودوتروپیکالیس، تورولوپسیس، کریپتوکوکوس نئوفورمانس2 می باشد ولی روی سودومونا آئروژینوزا3 اثر ندارد.

عصاره هیدرو الکلی 50% مریم گلی باعث مهار شدید اثر کلاژنولیتیک پروفیروماناس ژنژیویتیس4 می گردد.

 

1 Eschrechia coli, Shigella sonnei, Salmonella species, Klebsiella ozanae (gram negative), Bacillus subtilis (gram positive)

2 Candida albicans, C krusei, C pseudotropicalis, Torulopsis, Crypto coccus neoformans, globra 

3 Pseudomonas aeruginosa

4 Prophyromonas gingivitis

اجزای فراورده

این فراورده حاوی عصاره هیدروالکلی مریم گلی ( Salvia officinalis) به میزان 28% معادل1.15 - 1.55 g  تانن می باشد.

مواد موثر

اسیدهای فنلیک، کافئیک، الاژیک، فرولیک، گالیک و روزمارینیک، ترپن ها و تانن ها، فلاونوییدها، 5 - متوکسی سالویژین، روغن های فرار نظیر توجون، سینئول و کامفر.

هشدارها
  1. افراد حساس به گیاه مریم گلی باید در مصرف این دارو دقت نمایند.
  2. بهتر است این دارو در دوران بارداری و شیردهی مصرف نشود.
مقدار مصرف

روزی سه بار به مقدار کافی از ژل بر روی موضع قرار داده و به نرمی ماساژ دهید.

فرم های دارویی

Topical gel