شیرافزا

موارد مصرف

شیرافزا جهت افزایش شیر مادر بکار می رود و همچنین باعث برطرف شدن اختلالات گوارشی و آرامش طفل می گردد.

مکانیسم اثر

آنتول موجود در شیر افزا احتمالاً بعنوان آنتاگونیست رقابتی دوپامین عمل کرده و موجب افزایش ترشح شیر می شود. این فرآورده ها با داشتن اثرات آنتی اسپاسمودیک بر روی عضلات صاف موجب تسهیل خروج گازها از معده شده در نتیجه سبب برطرف شدن اختلالات گوارشی و آرامش طفل می گردد.

اجزای فراورده

قطره شیر افزا از عصاره هیدورالکلی گیاهان زیر تهیه شده است:

  • دانه رازیانه: 50%
  • دانه زیره سبز: 20%
  • دانه شنبلیله: 20%
  • اندام هوایی شوید: 10%

 

کپسول شیرافزا از عصاره خشک گیاهان زیر تشکیل شده است و حاوی  2.7 - 3.3 mcl و اسانس 1.9 - 2.3 mcl آنتول می باشد.

  • میوه رازیانه: 5 قسمت
  • میوه زیره سبز: 2 قسمت
  • دانه شنبلیله: 2 قسمت    
  • اندام هوایی شوید: 1 قسمت
مواد موثر

تریگونلین، نیکوتینیک اسید و روغن های فرار، نظیر آنتول، فنکون، کارون و پاراسیمن.

عوارض جانبی

با مصرف این فرآورده احتمال بروز واکنش های آلرژیک وجود دارد.

تداخل های دارویی

شنبلیله موجود در این فرآورده باعث کاهش قند خون می گردد. بنابراین احتمال دارد با داروهای پایین آورنده قند خون تداخل نماید.

مقدار مصرف

قطره: روزانه 3 نوبت، هر بار 20 - 30 قطره در یک فنجان آب سرد با کمی قند بعد از غذا مصرف شود.

کپسول: روزانه 3 نوبت، هر بار یک کپسول بعد از غذا میل شود.

فرم های دارویی

Drop

Capsule