سیلی مارین

موارد مصرف

این فرآورده در پیشگیری و درمان کمکی آسیب های مزمن کبدی بکار می رود.

مکانیسم اثر

سیلیمارین با تغییر غشاء دیواره خارجی سلول های کبد موجب بلوکه کردن محل های اتصال سموم کبدی و در نتیجه ممانعت از ورود آنها به داخل سلول می گردد.

سیلیکریستین و سیلیبینین اثرات تحریکی قابل ملاحظه ای بر روی سرعت تکثیر و بیوسنتز پروتئین و  DNA نشان داده اند. سیلیمارین با تحریک RNA Polymerase I در هسته سلول های هپاتوسیت منجر به افزایش سنتز پروتئین ریبوزومال و در نتیجه افزایش توانایی بازسازی کبد و تشکیل هپاتوسیت های جدید می گردد. همچنین می توان اثر محافظت کنندگی سیلیمارین از سلول های کبد را به خاصیت آنتی اکسیدانی آن نسبت داد. سیلیمارین باعث از بین بردن رادیکال های آزاد و افزایش غلظت داخل سلولی گلوتاتیون (ماده مورد نیاز جهت واکنش های مسمومیت زدایی در سلول های کبد) می گردد.

اجزای فراورده

این فراورده حاوی پودر میوه خار مریم (Silybum marianum) به میزان g 6، معادل  75 mg سیلیمارین در هر 30 ml فراورده می باشد.

مواد موثر

فلاونولیگنان های سیلیمارین شامل سیلی بین (سیلی بینین)، سیلیکریستین و سیلیدیانین، فلاونوییدها (آپی ژنین و ...)، و اسیدهای چرب (اولئیک اسید، لینولئیک اسید و...)

عوارض جانبی

اختلالات خفیف گوارشی، اثر ملینی ملایم و واکنش های ضعیف آلرژیک با مصرف سیلیمارین گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این فراورده در کودکان زیر 12 سال نباید مصرف گردد.

هشدارها

این فراورده حاوی الکل می باشد لذا مصرف آن در افرادی که الکل برای آنها منع مصرف دارد باید تحت نظر پزشک باشد. ایمنی مصرف این فراورده در دوران شیردهی و بارداری به اثبات نرسیده است با این وجود منافع آن در برابر مضار آن باید سنجیده شود.

مقدار مصرف

سه بار در روز هر بار 20 - 30 قطره با مقداری آب مصرف گردد.

فرم های دارویی

Drop