سینابایل

موارد مصرف

این فراورده در سوء هاضمه به علت اختلال عملکرد دستگاه صفراوی بکار می رود.

مکانیسم اثر

برای برگ آرتیشو چندین اثر فارماکولوژیک قائل شده اند که از آنها می توان اثرات مهار بیوسنتز کلسترول، آنتی اکسیدان، کاهنده چربی خون و فعالیت محافظتی کبد را نام برد. البته اینکه کدامیک از مواد متشکله آرتیشو دارای اثر فارماکولوژیک است هنوز روشن نشده است. به نظر می رسد سینارین که از مشتقات کافئیک اسید است از مهمترین ترکیبات موثره این گیاه باشد. همچنین سزکوئی ترپن ها نظیرسیناروپیکرین و فلاونوییدها نظیر لوته اولین هم می توانند اثرات بیولوژیک ایجاد نمایند.

اجزای فراورده

این فراورده حاوی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus) به میزان 100% معادل 0.86 - 0.95% اسید کلرژنیک می باشد.

مواد موثر

اسیدهای فنلیک، کافئیک اسید و مشتقات کافئولکینیک اسید نظیر سینارین و کلروژنیک اسید، فلاونوییدها نظیر لوته اولین.

عوارض جانبی

واکنش های حساسیتی نظیر درماتیت تماسی با این گیاه و گیاهان خانواده کمپوزیته مشاهده شده است.

موارد منع مصرف

مصرف این فراورده به علت تحریک مجاری صفراوی در دردهای ناشی از سنگ های صفراوی، کولیت حاد صفراوی و التهاب ویروسی حاد کبد، یرقان انسدادی، دوران حاملگی و شیردهی و کودکان زیر 12 سال ممنوع است.

هشدارها

اگر به علت ترشح فراوان صفرا حالت لینت مزاج و اسهال ایجاد گردد باید مقدار مصرف کاهش داده شود.

نکات قابل توصیه

کسانی که مبتلا به سنگ صفرا هستند فقط با اجازه پزشک از این دارو استفاده نمایند.

مقدار مصرف

روزی 3 بار، هر بار 40 قطره همراه غذا میل شود.

فرم های دارویی

Drop