تیمی کلد

موارد مصرف

این فراورده به عنوان ضد سرفه و خلط آور بکار می رود.

مکانیسم اثر

اثرات ضد سرفه و خلط آور آویشن احتمالا مربوط به روغن های فرار (تیمول و کارواکرول) آن می باشد.

اجزای فراورده

هر g 100 این فراورده حاوی 19.8% عصاره هیدروالکلی سرشاخه گلدار آویشن (Thymus vulgaris)، معادل 25 mg/30 ml اسانس و mg/30 ml 20 ترکیبات فنلی می باشد.

مواد موثر

روغن های فرار نظیر تیمول و کارواکرول.

عوارض جانبی

تیمول موجود در این فرآورده ممکن است باعث تحریک غشاء مخاطی گردد.

هشدارها

ایمنی مصرف این فراورده در دوران بارداری و شیردهی به اثبات نرسیده است. با این وجود منافع آن در برابر مضار آن باید سنجیده شود.

مقدار مصرف

3 تا 5 بار در روز هر بار 30 - 40 قطره با مقداری آب مخلوط کرده میل شود.

فرم های دارویی

Drop