توسیوین

موارد مصرف

این فرآورده به عنوان ضد سرفه و خلط آور بکار می رود.

مکانیسم اثر

اثرات ضد سرفه و خلط آور آویشن احتمالاً مربوط به روغن های فرار (تیمول و کارواکرول) آن می باشد.

اجزای فراورده

این فرآورده از اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) به میزان 1% و اسانس رازیانه شیرین (Foeniculum vulgare) به میزان 1% تهیه شده است.

مواد موثر

روغن های فرار نظیر تیمول، کارواکرول و آنتول.

عوارض جانبی

تیمول موجود در این فرآورده ممکن است باعث تحریک غشاء مخاطی گردد. به دلیل وجود آنتول احتمال بروز واکنش های آلرژیک (درماتیت تماسی) در افراد حساس وجود دارد.

موارد منع مصرف

مصرف این فرآورده در کودکان کمتر از 6 سال توصیه نمی گردد و در دوران بارداری ممنوعیت مصرف دارد.

هشدارها

ایمنی مصرف این فرآورده در دوران شیردهی به اثبات نرسیده است، با این وجود منافع آن در برابر مضار آن باید سنجیده شود.

مقدار مصرف

20 قطره 3 بار در روز همراه با یک استکان آب میل شود.

فرم های دارویی

Drop