گروه    "داروهای سیستم گوارشی"
آلومینیوم ام جی
آلومینیوم ام جی اس
آلومینیوم هیدروکساید
آنتی هموروئید
آکاربوز
ال کارنیتین
امپرازول
اندانسترون
اورسودئوكسی كولیك اسید
اورسودزوكسی كولیك اسید، اورسودوكسی كولیك اسید
اپیکا
اکساندرولون
اکسید منیزیوم
اگزاندرولون
ایمی گلوسراز
ایپکاک
بزاق مصنوعی
بلاودنا پی بی
بنزیدامین
بیزاکودیل
بیساکودیل
بیسموت
تروپی سترون
تیلاکتاز
دایجستیو
دایمتیکون
دوکوزات سدیم و سوربیتول
دی سیکلومین
دیفنوکسیلات - آتروپین
رانیتیدین
ریپاگلیناید
ریپاگلینید
سایمتیدین
سدیم پلی استیرن سولفونات
سوربیتول
سولفاسالازین
سوکرالفات
سوکرالفیت
سیترات پتاسیم
سیزاپراید
سیستئامین
سیستامین
فاموتیدین
فسفوسیستئامین
فلوراید
لاکتولوز
لووکارنیتین
لوپراماید
لوپرامید
ماکروگول 4000
ماکروگول و الکترولیت
مبورین
متوکلوپرامید
متیل سلولز
مزالازین
میزوپروستول 
هیدروکسید آلومینیوم
هیدروکسید آلومینیوم - هیدروکسید منیزیوم
هیدروکسید آلومینیوم - هیدروکسید منیزیوم - سایمتیکون
هیدروکسید منیزیوم
هیوسین
پانتوپرازول
پانکراتین
پروپانتلین
پلی اتیلن گلیکول
پلی اتیلن گلیکول و الکترولیت 1 و 2
پنتوپرازول
کلستیرامین
کلیدینیوم - سی
کلیدینیوم - کلردیازپوکساید
گرانیسترون
گلایسرین
گلیسرین