غدد آدرنال یا فوق کلیوی

غدد آدرنال (Adrenal Glands) یا غدد فوق کلیوی، یک جفت غده درون ریز هستند که محل قرار گیری شان درست بالای هر کدام از کلیه ها بوده و هر کدام از آنها حدود 5 گرم وزن دارند. و عملکرد شان ترشح هورمون هایی برای تنظیم متابولیسم، فعالیت جنسی، حفظ توازن آب بدن و استرس می باشد.

 

هر کدام از این غدد از دو قسمت تشکیل شده:

  1. قشر فوق کلیه یا کورتکس آدرنال (Adrenal Cortex): قسمت خارجی غدد فوق کلیوی یا آدرنال را کورتکس می گویند. این بخش خود از سه ناحیه تشکیل شده که به ترتیب عبارتند از: بخش گلومرولا (که نسبتاً نازک بوده و ترشح مینرالوکورتیکوئیدها مانند آلدوسترون را بر عهده دارد)،  بخش فاسیکولا (که ضخامت بیشتری دارد و ترشح گلوکوکورتیکوئیدها مانند کورتیزول و کورتیکوسترون را بر عهده دارد) و بخش رتیکولا (که در مجاورت قسمت مرکزی غده آدرنال قرار دارد ترشح آندروژن ها را بر عهده دارد که فعالیت آنها شبیه هورمون های جنسی می باشد).
  2. قسمت میانی فوق کلیه یا مدولای آدرنال (Adrenal Medulla): قسمت میانی و یا مرکزی غدد فوق کلیوی که محل ترشح هورمون های آدرنالین (اپی نفرین) و نورآدرنالین (نوراپی نفرین) می باشد.