تغذیه نوزاد با شیر مادر و نقش آن در افزایش ضریب هوشی!

تحقیقات نشان داده که با افزایش مدت زمان تغذیه کودک با شیر مادر، ضریب هوشی او افزایش می یابد.

بررسی منتشر شده در مجله JAMA Pediatrics شواهدی را نشان می دهد مبنی بر اینکه تغذیه نوزادان با شیر مادر منجر به تکامل شناختی بهتر کودک در مراحل بعدی زندگی می شود، ولی این امر بستگی به مدت زمان تغذیه نوزاد با شیر مادر نیز دارد.

محققان در بیمارستان کودکان بوستون اعلام کردند که برطبق تحقیقات به انجام رسیده، شیر مادر به دلیل دارا بودن اسید دوکوزاهگزا اِنوئیک1، که یک نوع اسید چرب امگا 3 می باشد، به تکامل شناختی کمک کرده و می تواند باعث تقویت مغز نوزاد شود.

به اعتقاد آنان مصرف ماهی در طول دوران شیر دهی یک منبع عالی از این اسید چرب محسوب می شود. علل عمده تعیین کننده حجم این اسید چرب در شیر مادر، رژیم غذایی مادر است و ماهی منبع غنی از اسید دوکوزاهگزا اِنوئیک محسوب می شود.

مصرف بیشتر ماهی در دوران بارداری توسط مادر (بویژه ماهی که میزان آلودگی به جیوه در آن پایین می باشد)  موجب کسب نتایج شناختاری بهتر در دوران کودکی می شود.

محققان به منظور بررسی رابطه میان مدت تغذیه با شیر مادر و رشد شناختی کودک در سنین 3 و 7 سالگی به آنالیز 1312 مادر و کودک پرداختند. با توجه به نتایج به دست آمده، بین مدت زمان طولانی تر تغذیه از شیر مادر و کسب نتایج بهتر در آزمون واژگان تصویری (در سن 3 سالگی)، و کسب بهره هوشی بالاتر در تست هوش کاف من (در سن 7 سالگی) ارتباط مستقیمی وجود داشت.

فرزندان آن دسته از مادرانی که در دوران شیر دهی مقادیر زیادتری ماهی مصرف کرده بودند (بیشتر یا معادل 2 وعده در هفته) در مقایسه با مادرانی که در دوران شیر دهی ماهی کمتری مصرف کرده بودند (کمتر از 2 وعده در هفته) در آزمون مربوط به ارزیابی توانایی های حرکتی بینایی در سن 3 سالگی، نتایج بسیار بهتری را از خود نشان دادند.

چنین یافته هایی همگی توصیه های ملّی و بین المللی برای تشویق به تغذیه منحصر به فرد نوزاد با شیر مادر در طول 6 ماه اول زندگی و ادامه آن حداقل تا سن 1 سالگی را طلب می کند.

 

1DHA: Docosahexaenoic acid  (نوعی اسید چرب امگا-3)