آیا به اندازه کافی آب می نوشید؟

بر طبق نتایج تحقیقات، از هر 10 آمریکایی، 4 نفر یا بیشتر، آب کافی دریافت نمی کنند.

همه ما توصیه مصرف روزانه 8 لیوان آب را شنیده ایم. با این وجود، بر طبق یافته های 5 ساله محققان آمریکایی و فرانسوی. زمانی که نوبت مصرف آب فرا می رسد، بیشتر بزرگسالان، و اکثریت قریب به اتفاق افراد سالخورده در آمریکا، مقادیر کافی از این مایع را دریافت نمی کنند.

تیم مطالعه به ارزیابی مصرف کلی H2O در میان بیش از 15000 فرد آمریکایی پرداخت. این ارزیابی شامل آب نوشیده شده و همچنین H2O دریافتی از سایر نوشیدنی ها و مواد غذایی می شد. در میان بزرگسالان 20-50 ساله، 43 درصد از مردان و 41 درصد از زنان قادر به مصرف روزانه آب، بر حسب مقادیر توصیه شده از سوی موسسه پزشکی آمریکا(1IOM) نبودند (در حدود 6 پینت برای زنان و 8 پینت برای مردان. هر پینت برابر با 0.473 لیتر می باشد). احتمال پیروی از مقادیر توصیه شده در افراد 50-70 ساله حتی کمتر نیز بود، و در افراد سالخورده این درصد به کمترین حد خود می رسید. بر طبق نتایج بررسی، تقریبا 95 درصد از مردان و 83 درصد از زنان 71 سال و بالاتر، مقادیر کافی آب نمی نوشند.

اهمیت نوشیدن آب کافی: بر طبق گزارش مراکز مرتبط با کنترل و پیشگیری از بیماری ها، مصرف مقادیر بسیار کم H2O سبب خواهد شد که بدن با اختلالات کارکردی زیادی، از نرمی بین مفاصل گرفته تا اختلالات گوارشی یا تنظیم دما دست و پنجه نرم کند. همچنین با توجه به نتایج بررسی، نوشیدن آب می تواند با خستگی مبارزه کرده و به کاهش وزن نیز کمک کند.

بنابراین پرسش اصلی این است که مقدار آبی که بدن واقعا بدان نیاز دارد به چه میزان می باشد؟ به گفته دکتر آدام درنووسکی2، مولف مشترک تحقیق مذکور از دانشگاه واشنگتن، توصیه های IOM نقطه شروع خوبی می تواند باشد. با این وجود، مولفان بر این نکته تاکید می کنند که توصیه های مذکور صرفا اهدافی محض و نسبی محسوب می شوند. چنانچه در آب و هوای گرم و یا مرطوب زندگی می کنید و یا در فعالیت هایی شرکت می کنید که باعث تعریق بدن می شوند، نظیر دو یا تنیس، می بایست مقادیر زیادتری آب بنوشید. دکتر درنووسکی هشدار می دهد که نمی بایست به منظور حصول اطمینان از دریافت مقادیر کافی آب، تنها به حس تشنگی خود تکیه کنید. او با اشاره به تحقیق انجام گرفته از سوی دانشگاه جان هاپکینز، بیان می کند که حس تشنگی، بدون در نظر گرفتن آب دریافتی، همزمان با افزایش سن کمتر می شود و همین امر می تواند دلیل عدم دریافت آب کافی در افراد سالخورده باشد.

 

1 US Institute of Medicine (IOM)

2 Adam Drewnowski, PhD, of the University of Washington