تنها با یک ساعت ورزش در هفته کودکی باهوش تر داشته باشید!

 مزایای انجام تمرینات ورزشی در طول دوران بارداری تنها برای مادر نمی باشد: برطبق نتایج بدست آمده از تحقیقی که به تازگی در دانشگاه مونترال انجام گرفته است، صرفا انجام یک ساعته فعالیت های آرام به تعداد یکبار در طول هفته، می تواند باعث ارتقا روند تکاملی مغز در جنین شود.

در بررسی مذکور، محققان 18 زن باردار، در 3 ماهه نخست بارداری، را تحت نظر گرفتند. نیمی از این زنان 3 بار در هفته، در فعالیت های 20 دقیقه ای شرکت کردند و نیمی دیگر نیز در طول بارداری هیچ تحرکی نداشتند. سپس محققان به ارزیابی توانایی نوزادان تازه متولد شده در روند تشخیص صداهای مختلف، که مبنای آموزش به منظور درک زبان محسوب می شود، در بازه زمانی 8 - 12 هفته پس از تولد پرداختند. بر طبق اظهارات دکتر لابونته1، مولف تحقیق و استاد دانشگاه مونترال، نوزادان آن دسته از مادرانی که در طول بارداری به انجام فعالیت های مختلف روی آورده بودند، واکنش های کاملتری را از خود نشان می دادند که این امر دلالت بر آغاز روند تکامل مغزی این نوزادان در رحم داشت. بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات پیشین، انجام تمرینات ورزشی بواسطه افزایش جریان خون در تمامی نقاط بدن، از جمله مغز، می تواند منجر به ارتقا و بهبود عملکرد مغز در افراد بزرگسال شود. به اعتقاد محققان چنین فعالیت هایی تاثیرات مشابهی را بر کودکان نیز دارند، با این تفاوت که تاثیرات مذکور از مادر به کودک منتقل می شوند. در پژوهشی که در آینده به انجام خواهد رسید، محققان به منظور بررسی این نکته که آیا پیشرفت های حاصل شده در عملکرد مغزی کودکان ثابت است یا خیر، به ارزیابی تعامل شناختی، حرکتی و زبانی کودکان یک ساله خواهند پرداخت.

ضرورتی ندارد که از انجام تمرینات ورزشی در دوران بارداری نگران بود، چرا که بر طبق اظهارات دکتر لابونته، تا کنون بروز هیچ خطری بواسطه انجام چنین تمریناتی مشاهده نشده است، حتی در آن دسته از زنان بارداری که در ورزش هایی نظیر دو ماراتن شرکت کرده اند. با این وجود، به اعتقاد او، وجود نظم و تداوم در انجام چنین تمریناتی مهم تر از شدت تمرینات می باشد. "پیاده روی های روزانه که به مدت 20 دقیقه انجام می شوند، خیلی بهتر از راهپیمایی و کوهنوردی های 2 ساعته آخر هفته ها می باشند".

البته دکتر لابونته هشدار می دهد که بهترین کار، پرهیز از شرکت در ورزش هایی است که احتمال وارد آمدن آسیب یا برخورد توپ یا سایر تجهیزات ورزشی به ناحیه شکم، در آنها وجود دارد. بنابراین صرفنظر از موارد ذکر شده، ادامه فعالیت هایی که فرد قبل از دوران بارداری به انجام آنها می پرداخته است توصیه می شود. ورزش های آبی نظیر: شنا یا ورزش های هوازی آبی، مزیت دیگری نیز دارند و آن بالا رفتن سطح برگشت خون می باشد. چنانچه احتمال بروز فشار خون بالا یا ورم پاها و قوزک پا وجود داشته باشد، برگشت خون می تواند تا اندازه زیادی مفید واقع شود.

 

1 Élise Labonté-LeMoyne