آینده ای بدون اشک برای پیاز!

دیگر ایامی که خرد کردن پیاز تازه منجر به سرازیر شدن اشک از چشمانتان می شد به پایان رسیده است. یک آنالیز آزمایشگاهی جدید به انتشار رسیده در مجله شیمی زراعت و مواد غذایی1 ، جزئیاتی در ارتباط با پیاز بدون اشک که منافع زیادی برای سلامت قلب دارد و منجر به سرازیر شدن اشک نمی شود، را در اختیار قرار داده. محققان نیوزلندی قادر به جدا کردن و توقف تولید فاکتور 2LFS ، آنزیم موجود در پیاز که باعث سوزش چشم ها و سرازیر شدن اشک می شود، شدند. LFS به طور طبیعی مسئول ایجاد ترکیبی فرار است، که وارد چشمان شده و در نهایت منجر به سرازیر شدن اشک می شود. لیکن بدون LFS  هیچ ترکیبی وجود نخواهد داشت که موجب تحریک آبریزش چشم ها شود. در عوض این مولکولها تبدیل به تیوسولفینات می شوند، ترکیبی بسیار مشابه به ترکیبات موجود در سیر که دارای منافع زیادی برای قلب می باشد.  

در تست های آزمایشگاهی، پیاز بدون اشک باعث کاهش تجمع پلاکت ها، حتی به میزان بیشتری از سیر، شده و همچنین در مقایسه با پیازهای عادی، خواص ضد التهابی قوی تری را از خود نشان می دهند. حتی برخی از شواهد اولیه در موش ها نشان داد که پیازهای بدون اشک می توانند به روند کنترل وزن بدن نیز کمک کنند. دکتر کولین اِدی3، مولف پژوهش، چنین توضیح می دهد: " تصور می شود که ترکیبات موجود در عصاره خام پیاز بدون اشک، مانع فعالیت آنزیم آ-گلوکزیداز، آنزیمی که در هضم و گوارش کربوهیدرات ها عملکرد دارد، می شوند. و اما یک قاعده بسیار قدیمی در ارتباط با پیاز: هر چقدر پیاز بد بوتر باشد، از مزایای بیشتری نیز برخوردار خواهد بود. با توجه به توضیحات دکتر اِدی، بوی پیاز می تواند به دلیل وجود فاکتورهای مختلف باشد – که از آن جمله می توان بهLFS  و ترکیبات سولفوری اشاره کرد که منجر به بوی بد دهان می شوند. با این وجود، چنین بویی الزاما دال بر وجود تیوسولفینات و یا سایر ترکیبات سالم و بی خطر نمی باشد.

متاسفانه پیازهای بدون اشک فعلا تولید نمی شوند و صرفا با اهداف تحقیقاتی در آزمایشگاه ایجاد شده اند و به لحاظ تکنیکی جزء ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی (4GMO) محسوب می شوند. این پیازها فعلا مصرف عمومی ندارند، با این وجود تولید پیازهای بدون اشکی که حاوی منافع زیادی برای قلب می باشند، چشم انداز امیدوار کننده ای را ترسیم کرده است.

 

1 Journal of Agricultural and Food Chemistry

2 Lachrymatory Factor Synthase

3 Colin Eady, Ph.D., Science Manager at New Zealand Agriseeds Limited

4 Genetically Modified Organism