سرطان سینه و ارتباط آن با چاقی

محققان دانشگاه گرانادا به این نتیجه رسیده اند که احتمال ابتلا زنان چاق، بویژه آن دسته از زنانی که چاقی بیمار گونه دارند (یعنی BMI آنها بیشتر از 35 است)، به سرطان سینه در سنین پایین تر، بیشتر از بقیه زنان است.

524 زن مبتلا به سرطان سینه در این تحقیق شرکت کردند. محققان به این حقیقت دست یافتند که در آن دسته از زنانی که سن شروع قاعدگی خیلی پایین (9-10 سالگی) بود، سن ابتلا به سرطان سینه نیز پایین تر بود.

مطالب ذکر شده جزء مهم ترین نتیجه گیر ی های به دست آمده از تحقیقی است که به تازگی از سوی یک گروه پژوهشی در دانشگاه گرانادا به انجام رسیده است.

محققان به بررسی نمونه ای 524 نفره از زنان مبتلا به سرطان سینه پرداختند که از ژانویه ی 2009 تا سپتامبر 2010 در بیمارستانی در گرانادای اسپانیا تحت درمان قرار گرفته بودند. محققان به ارزیابی وضعیت تغذیه ای (وزن طبیعی، اضافه وزن و چاقی بیمارگونه) بیماران و سن آنها به هنگام تشخیص بیماری پرداختند. آن دسته از زنانی که سابقه  خانوادگی ابتلا به سرطان سینه را داشتند از سایرین جدا شدند.

محققان به این نتیجه رسیدند که چاقی ارتباط مستقیمی با تشخیص سرطان سینه در سنین پایین تر دارد. یافته های جدید در تقابل با نتایج بدست آمده از تحقیقات پیشین قرار دارند، نتایجی که نشان می دادند که در افرادی که شاخص توده ی بدنی بالایی دارند احتمال ابتلا به سرطان سینه کمتر می باشد.

 

سن نخستین قاعدگی

محققان دانشگاه گرانادا دریافتندکه، زنانی که در سنین پایین به سرطان سینه مبتلا شده بودند همان گروهی بودند که قاعدگی شان در سنین پایین تری شروع شده بود. بنابراین سن نخستین قاعدگی در روند تشخیص ابتلا به سرطان سینه، بویژه در زنان مبتلا به مرض چاقی عاملی تعیین کننده محسوب می شود.

از اینرو، اگر چه ژنتیک و سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان، فاکتورهای مرتبط به ابتلا به این بیماری محسوب می شوند (در زنان چاق، بیشتر از 18 درصد موارد ابتلا به سرطان سینه به عوامل ژنتیکی مربوط می شود)، با این وجود این بررسی ثابت کرد که چاقی بویژه نوع بسیار شدید آن مرتبط ترین عامل ابتلا به سرطان سینه در سنین پایین تر می باشد.