امیدهای تازه برای درمان اگزما و خشکی پوست

سرمای فصل زمستان منجر به تشدید بیماری های مرتبط با پوست خشک، بویژه اگزما می شود. با این وجود، شیوه درمانی جدید، می تواند تا اندازه ای زیادی موثر باشد.

ممکن است هوای خنک برای داشتن موهایی بهتر مناسب باشد (چرا که در چنین شرایطی موها در اثر رطوبت موجود در هوا دیگر فر نمی شوند!) با این وجود برای برخی از افراد اواخر پاییز و فصل زمستان با عود خشکی پوست، که بسیار عذاب دهنده است، همراه می باشد (صرف نظر از پوسته پوسته شدن پوست که ظاهر چندان خوشایندی نیز ندارد).

لیکن برای آن دسته از افرادی که از اگزما (نوعی بیماری که خشکی شدید پوست، خارش، پوسته پوسته شدن و بروز التهاب و قرمزی از مشخصه های آن می باشد) رنج می برند، خبرهای خوشی در راه است.

بر طبق نتایج بدست آمده از تحقیق به انتشار رسیده1، محققان به این نکته دست یافته اند که گونه ای از مخمرهای موجود در بیماری های مرتبط با التهابات پوستی، از جمله اگزما، می تواند بواسطه نوع خاصی از پپتیدها از بین رفته و بطرز بالقوه ای منجر به ایجاد درمانی جدید برای چنین بیماری های پوستی تضعیف کننده ای شود.

محققان اقدام به بررسی تاثیرات 21 پپتید مختلف بر روی مخمر مذکور کردند و به این نکته دست یافتند که 6 عدد از آنها موفق به از بین بردن مخمر شدند، بدون اینکه کوچکترین آسیبی را به سلولهای پوست انسان برسانند.

به اعتقاد یکی از محققان این بررسی، سؤال های زیادی وجود دارند که می بایست پیش از شروع به استفاده از چنین پپتیدهایی در انسانها به آنها پاسخ داده شود. امید است که بتوان در آینده، از این پپتیدها به منظور کاهش علایم مرتبط با اگزمای آتوپیک و بالاترین کیفیت زندگی بیماران مبتلا به این وضعیت بهره جست.

 

1 Journal of Applied Microbiology, Letters in Applied Microbiology