آیا انجام سالانه ماموگرافی ایده خوبی است؟

بر طبق نتایج یک مطالعه جدید، شروع به غربالگری در سن 40 سالگی می تواند منجر به کسب نتایج مثبت کاذب شود.

دو سال پیش، یک هیئت مستقل مشورتی در بخش خدمات بهداشتی آمریکا1، ایجاد تغییراتی را در رهنمود های مربوط به ماموگرافی توصیه کرد، مبنی بر اینکه بهتر است که زنان بجای سن 40 سالگی، از 50 سالگی اقدام به انجام هر دو سال یکبار ماموگرافی بکنند. تصمیم آنان منجر به ایجاد دو دستگی و اختلاف در جامعه پزشکی شد، چرا که بسیاری از پزشکان هنوز هم معتقد بودند که شروع ماموگرافی در سن 40 سالگی بهترین روش است. در این میان زنان نیز بلاتکلیف مانده بودند.

به احتمال زیاد، مطالعه جدید به انتشار رسیده در سالنامه پزشکی داخلی ، از تصمیم هیات مذکور حمایت می کند. بر طبق نتایج این مطالعه، آن دسته از زنانی که انجام ماموگرافی را به شکل سالانه و از سن 40 سالگی انجام می دهند، مزایای زیادی را کسب خواهند کرد. با این وجود، احتمال کسب نتایج مثبت کاذب دلسرد کننده، که معمولا نیازمند انجام تصویر برداری ها و قرار گرفتن بیشتر در معرض تشعشعات می باشد (که خود عامل خطری برای ابتلا به سرطان سینه محسوب می شود) نیز در این زنان وجود دارد. مولفان مطالعه به جمع آوری اطلاعات از حدود 170,000 زنی پرداختند که انجام ماموگرافی را در سن 40 سالگی آغاز کرده بودند. پس از گذشت 10 سال از انجام غربالگری های سالانه، در 29 - 77 درصد از زنان حداقل یک نتیجه مثبت کاذب دیده شده بود و به 7 - 9 درصد از زنان نیز توصیه شده بود که عمل بافت برداری را به دلیل وجود چنین نتیجه مثبت کاذبی انجام دهند. این درصدها ممکن است به نظر خیلی بالا نیاید، با این وجود، چنانچه یک زن انجام ماموگرافی سالانه را از سن 40 سالگی آغاز کند، به شرط اینکه عمر او به اندازه طول عمر میانگین باشد، این زن در طول حیات خود 34 غربالگری و 3 بار وحشت ابتلا به سرطان سینه را تجربه خواهد کرد. درصورت پیروی زنان از توصیه های هیات مستقل مشورتی، تعداد غربالگری ها و در نتیجه میزان نتایج مثبت کاذب کاهش خواهند یافت. در این تحقیق، میزان تشخیص های ابتلا به موارد پیشرفته سرطان، بواسطه انجام غربالگری های 2 سالانه در تمامی گروه های سنی زنان، تنها 2 تا 3 درصد بیشتر از موارد شناسایی شده بواسطه غربالگری های سالانه بود.

اگرچه مطالعه مذکور بر شیوه های نادرست تشخیص سرطان سینه تمرکز یافته بود، انجام غربالگری های بسیار زیاد، با استفاده شیوه های دیگر نیز می تواند برای زنان مضر باشد. به گفته دکتر دیانا زاکرمن2، رئیس مرکز تحقیقات ملی زنان و خانواده، انجام بیشتر ماموگرافی به معنای قرار گرفتن بیشتر در معرض تشعشعات می باشد و این موضوعی است که هیچ کس خواهان صحبت کردن در مورد آن نمی باشد، چرا که مسئولین نمی خواهند که با این کار زنان را به وحشت بیاندازند و آنان را از انجام ماموگرافی دلسرد کنند.

 

خود شما می بایست تعیین کننده زمان آغاز ماموگرافی باشید.

با توجه به توصیه های هیات مستقل مشورتی و مولفان جدیدترین مطالعه انجام گرفته در این زمینه، بهتر است آن دسته از زنانی که دارای فاکتورهای خطر از پیش تعیین شده برای ابتلا به سرطان سینه می باشند (مواردی نظیر سابقه خانوادگی ابتلا به این بیماری و یا وجود برخی از ژنهای خاص) از سن 40 سالگی اقدام به انجام ماموگرافی بکنند. اما به توجه به گفته های دکتر زاکرمن، برای خانمی که احتمال خطر ابتلا به این بیماری در او پایین است، شروع دیرتر غربالگری یا انجام هر 2 سال یکبار آن منطقی تر خواهد بود، چنانچه در مورد سن شروع غربالگری مطمئن نیستید می توانید این کار را یک بار در سن 40 سالگی و سپس در سن 45 سالگی انجام دهید. همچنین دکتر زاکرمن بر این نکته تاکید می کند که خود شما می بایست در مورد فاکتور خطر، میزان نگرانی و اهمیت تشخیص زود هنگام این بیماری تصمیم بگیرید.

 

1 Preventive Service Task Force

2 Diana Zuckerman