پرخوری و احتمال بروز فراموشی

افزایش میزان کالری دریافتی روزانه نه تنها می تواند تاثیری منفی بر روند افزایش وزن داشته باشد، بلکه ممکن است باعث وارد آمدن آسیب به حافظه نیز شود.

تحقیق جدید انجام گرفته از سوی مایوکلینیک نشان داد که مصرف مقادیر زیادی از کالری، بین 2100 - 6000 کالری در روز، می تواند منجر به مضاعف شدن احتمال بروز اختلالات شناختی خفیف در افراد 70 ساله و مسن تر شود.

با توجه به گفته های دکتر یوناس گیدا1، مولف تحقیق و یکی از اعضای آکادمی عصب شناسی آمریکا، افراد شرکت کننده در تحقیق همگی به شکل مستقلی در جامعه به ایفای نقش می پرداختند و بررسی ها در منازل این افراد انجام شد نه در کلنیک.

بنابراین نتایج بدست آمده تا اندازه زیادی نشان دهنده افراد واقعی در روندهای حقیقی زندگی بود. در طول بررسی از افراد خواسته شد تا پرسش نامه های مربوط به فراوانی مصرف مواد غذایی را پر کنند. سپس به منظور به دست آوردن نتایج از مغز این افراد تصویربرداری شد.

برای بدست آوردن نتایج، گیدا و تیم تحقیقاتی او 1233 فرد 70 - 89 ساله را تحت نظر گرفتند. در این افراد هیچ سابقه ای از بروز زوال عقل (جنون) وجود نداشت، ولی 163 نفر از آنان مبتلا به MCI (اختلالات شناختی خفیف2) بودند. هر یک از این افراد شرکت کننده از طریق تکمیل پرسشنامه به گزارش مقادیر کالری دریافتی روزانه خود پرداختند.

سرانجام تمامی این افراد در یکی از 3 گروه جای گرفتند: افرادی که میزان کالری دریافتی روزانه در آنان ما بین 600 - 1256 بود، افرادی که میزان کالری دریافتی روزانه آنان ما بین 1256 - 2143 بود و افرادی که میزان کالری دریافتی روزانه آنان ما بین 2143 - 6000 قرار داشت.

احتمال ابتلا به  MCI در آن دسته از شرکت کنندگانی که میزان کالری دریافتی آنان در بالاترین حد خود قرار داشت، در مقایسه با افرادی که کمترین میزان کالری دریافتی را داشتند دو برابر و یا حتی بیشتر بود. در گروه میانه نیز تفاوت چندان قابل توجهی وجود نداشت. به اعتقاد دکتر گیدا، نه تنها تفاوت هایی در هر یک از این گروها مشاهده شد، بلکه با توجه به نتایج، روندی مبتنی بر واکنش به مقادیر کالری مصرفی نیز در این گروهها وجود داشت، به عبارت دیگر، در صورت مصرف فزاینده کالری، احتمال ابتلا به MCI نیز افزایش می یابد.

اگرچه نتایج تحقیق حاکی از وجود یک روند قطعی و دقیق میان افزایش میزان کالری دریافتی و بالا رفتن خطر ابتلا به MCI بود، ولی با این وجود محققان تنها به بررسی مقادیر غذای مصرفی شرکت کنندگان پرداختند نه نوع غذای آنان. اما به گفته دکتر گیدا، در مراحل بعدی تحقیق به بررسی نوع مواد غذایی مصرف شده نیز پرداخته شد.

به گفته دکتر Rosebud Roberts، در این تحقیق، اطلاعاتی در ارتباط با فعالیت های فیزیکی شرکت کنندگان نیز جمع آوری شد تا بدین طریق به بررسی این نکته پرداخته شود که آیا انجام تمرینات ورزشی می تواند نتایج بدست آمده را نفی کند یا خیر.

با این وجود با توجه به اطلاعات اولیه، در صورت بالا بودن میزان کالری مصرفی، انجام هیچ فعالیتی منجر به کاهش خطر ابتلا به MCI یا اختلال شناختی خفیف نمی شود. در مجموع محققان هشدار می دهند که نمی بایست انتظار زیادی از یافته های این تحقیق داشت. روی آوردن به گرسنگی و عدم مصرف برخی از مواد غذایی، که منجر به بروز سوء تغذیه می شود، به هیچ وجه از سوی کارشناشان توصیه نمی شود، چرا که گرسنگی مقوله ای کاملا جداگانه است که در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین افراد نمی بایست پس از آگاهی از یافته های این تحقیق پیش خودشان فکر کنند که خوب حالا که سن من بالا رفته است نمی بایست غذا بخورم چرا که در این صورت احتمالا به MCI مبتلا خواهم شد. به گفته گیدا، اعتدال یکی از اصول اساسی تغذیه ای است که می بایست به هنگام افزایش سن مورد توجه قرار گیرد.

 

1 Dr.Yonas Geda, the author of the study and a member of the American Academy of Neurology

2 MCI: mild cognitive impairment