استفاده بیش از حد از تلفن همراه و ارتباط آن با اختلالات اضطرابی

نتایج مطالعات جدید انجام گرفته از سوی محققان دانشگاه کنت استیت1 در شهر کنت نشان داد که دانشجویانی که زمان زیادی را صرف صحبت با تلفن همراه خود کرده بودند، مضطرب تر بودند و عملکرد آکادمیک و آموزشی پایین تری نیز داشتند.

در این تحقیق به برسی عملکرد 500 نفر از دانشجویان دانشگاه کنت پرداختند که به مدت یک سال میزان استفاده روزانه خود از تلفن همراه و همچنین سطح اضطراب و رضایت مندی خود از زندگی را گزارش کرده بودند.

همچنین در پایان سال، دانشجویان مذکور به محققان اجازه دادند تا نتایج امتحانی آنان را مشاهده کنند. بر طبق نتایج، استفاده بیش از حد از تلفن همراه نه تنها ارتباط منفی با شاخص هایی چون سطح رضایت و خوشحالی داشت، بلکه ارتباط مستقیمی میان استفاده زیاد از تلفن همراه و ضعیف بودن عملکرد درسی دانشجویان نیز وجود داشت. به احتمال زیاد علت این پدیده این بود که دانشجویان مذکور اضطراب بیشتری داشتند و قادر به تمرکز بر روی مطالعات درسی خود نبودند.

اگرچه نتایج مطالعات پیشین بر این نکته دلالت داشتند که استفاده از تلفن همراه می تواند منجر به بالا رفتن سطح تعاملات اجتماعی و کاهش حس انزوا در افراد شود، ولی با این وجود یافته های اخیر به انتشار رسیده در مجله علمی رایانه ها و رفتارهای انسان2، نشان می دهند که دسترسی مداوم به اطلاعات و مردم می توانند همانند یک شمشیر دو لبه باشد، و در عین مفید بودن، معایبی را نیز در پی داشته باشد. بعنوان مثال محققان حدس می زنند که حس تعهد و الزام به برقراری ارتباط دایمی با دوستان می تواند منجر به ایجاد اضطراب در دانشجویان شود.

ممکن است برای برخی از دانشجویان به اتمام رساندن ارتباطات تلفنی کار دشواری باشد، و همین امر می تواند منجر به افزایش استرس در آنان شود. انزوا و تنهایی گاه و بی گاه می تواند اهمیت زیادی در برخورداری از سلامتی روحی و جسمی داشته باشد، با این وجود دانشجویانی که وابستگی زیادی به تلفن همراه خود پیدا کرده اند، قادر به بهره گیر از چنین آرامشی نخواهند بود. از آنجایی که امکانات مرتبط با تکنولوژی تلفن های همراه، حضور این ابزار را در تمامی مکان ها ممکن و استفاده از آنها را اجتناب ناپذیر می کند، تیم تحقیق معتقد است که شناسایی شیوه های آشکار و نهفته ای که این ابزار بواسطه آنها بر چگونگی عملکرد افراد و حتی نتایج درسی آنان – در صورت دانشجو بودن – تاثیر می گذارد می تواند ارزشمند باشد.

 

1 Kent State University

2 Computers in Human Behavior