ایمونوتراپی، امیدهایی تازه برای مقابله با آلرژی!

بدون استثنا تمامی مصونیت ها و قابلیت های مرتبط با مقابله با آلرژی ها، از تمامی مادران به فرزندان منتقل می شوند.

دکتر لیبرمن1، استادیار و متخصص کودکان در دانشگاه تِننِس، به بازبینی مطالعات به انجام رسیده بر روی گروهی از زنان پرداخت که در دوران بارداری واکسن های ضد آلرژی - معروف به ایمونوتراپی که بواسطه افزایش عملکرد سیستم ایمنی منجر به درمان بیماری می شوند - را تزریق کرده بودند. او به این نتیجه دست یافت که احتمال ابتلا به آسم، حساسیت های غذایی و اگزما در فرزندان این زنان به میزان بیشتر از %16 کاهش یافته بود. دکتر لیبرمن و تیم او به بررسی وضعیت آلرژی در 192 زن و 18 - 48 ساله و فرزندان آنان پرداختند و سایر عوامل موثر بر آلرژی نظیر: تغذیه با شیر مادر را نیز مد نظر قرار دادند.

با توجه به نتایج تحقیقات پیشین، آنتی بادی ها و سایر سلولهای ایمنی در قالب نخستین خط دفاعی نوزادان در برابر باکتری ها و ویروس ها، از مادران به کودکان انتقال می یابد، بنابراین محققان معتقد هستند که اثرات درمان به روش ایمونوتراپی - که از طریق تزریق مواد ضد آلرژی میسر می شود - می توانند منجر به افزایش محافظت از بدن در برابر آلرژی های شایع شوند. تزریق چنین موادی در کودکان و افراد بالغ از پیشرفت آلرژی جلوگیری کرده و منجر به کاهش علایم آلرژی نظیر: عطسه، آبریزش بینی و چشم ها می شود.

یافته های به دست آمده بسیار دلگرم کننده هستند، چرا که احتمال بروز واکنش های مربوط به سیستم ایمنی در کودکان والدینی که هر دو به آلرژی مبتلا هستند در حدود 75% می باشد. به اعتقاد مولفان تحقیق، چنانچه مادران بتوانند از طریق تزریق واکسن های ضد آلرژی به هنگام بارداری از انتقال این بیماری به فرزندان خود جلوگیری کنند، هزینه های درمانی مرتبط به این بیماری تا اندازه چشمگیری کاهش خواهد یافت. به اعتقاد دکتر لیبرمن، به منظور درک این نکته که آیا امکان پیشگیری از ابتلا به آلرژی در کودکان از طریق تزریق مواد ضد آلرژی در مادران، در دوران بارداری و یا قبل از آن، وجود دارد یا خیر به انجام تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. با این وجود، نتایج این تحقیق نشان می دهند که ارتباط مستحکمی میان تزریق این مواد و پیشگیری از بروز آلرژی در کودکان وجود دارد، و چنین ارتباطی به اندازه ای دلگرم کننده است که متخصصان آلرژی سعی در شناسایی چنین احتمالی دارند.

 

1 Jay Liberman