ساخت حسگری با قابلیت تعیین میزان قند خون از بازدم بیماران دیابتی

محققان دانشگاه تهران موفق به ساخت حسگری شدند که قادر به تعیین میزان قند خون بیماران دیابتی به کمک اندازه گیری غلظت استون از بازدم آنها است.

به گزارش گروه علمی ایرنا از ستاد توسعه فناوری نانو، مراحل ساخت این حسگر ساده است، قدرت تشخیص و حساسیت بالایی دارد و استفاده از آن سبب کاهش هزینه های تشخیصی و زمان آزمایش های مربوطه می شود.

بخش عمده ای از بازدم انسان شامل نیتروژن، اکسیژن، دی اکسید کربن، آب و گازهای بی اثر است اما گازهای فرار معمولی همچون استون، اتان و اتانول نیز در آن وجود دارد.

تحقیقات نشان داده است که میزان اتانول و استون بازدم رابطه زیادی با مقدار قند خون دارد، میانگین غلظت استون در بازدم یک انسان سالم 0.35 - 0.85 ppm است و این میزان در بیمارات مبتلا به دیابت به بیش از 2 - 2. 5 ppm می رسد.

از این رو محققان دانشگاه تهران ساخت حسگری برای اندازه گیری میزان غلظت استون بازدم بیمار به منظور تشخیص سریع بیماری دیابت را مورد توجه و بررسی قرار دادند.

به گفته احسان نیکان کارشناس ارشد مهندسی شیمی، این حسگر با قابلیت آشکار سازی مداوم استون و قند خون می تواند در کنترل قند خون بیماران دیابتی به عنوان یکی از اجزای اصلی پانکراس مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد.

حساسیت بالا و زمان پاسخ مناسب به گاز استون با غلظت بین 0.5 - 5 ppm  که در محدوده استون بازدم بیماران دیابتی است، از ویژگی های اصلی این حسگر به شمار می آید.

علاوه بر آن توانایی این حسگر در آشکار سازی استون در غلظت های بسیار پایین موجب تشخیص زودهنگام بیماری و کنترل پیشرفت آن می شود.

این تحقیق با همکاری سارا صالحی، احسان نیکان، دکتر عباسعلی خدادادی و دکتر یداله مرتضوی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، صورت گرفته که نتایج آن در مجله Sensors and Actuators B: Chemical به چاپ رسیده است.