آستانه تحمل درد در افراد پرتنش کم است

محققان آمریکایی می گویند: تنش نه تنها برای ذهن انسان مضر است بلکه توانایی بدن برای مقابله با دردهای فیزیکی را نیز کاهش می دهد.

به گزارش مدیکال نیوز تودی، در مطالعه ای که در مجله درد (Pain) منتشر شده است محققان آمریکایی متوجه شدند که تنش های روانی به اندازه قابل توجه ای شدت درد را افزایش و توانایی مقابله با درد را کاهش می دهد.

در این مطالعه محققان 29 مرد را بر اساس سطح تنش به دو دسته تقسیم و توانایی بدن آنها را برای مقابله با درد بررسی کردند.

محققان متوجه شدند، مردانی که سطوح بالایی از تنش های روانی را تجربه می کنند در مقایسه با مردانی که کمترین سطح تنش را تجربه می کنند، توانایی بسیار کمتری برای مقابله با درد دارند.

محققان متوجه شدند، هر چه سطح تنش بالاتر باشد توانایی تحمل درد کمتر می شود به عبارت دیگر نوع تنش و شدت آن در سامانه تحمل درد تداخل ایجاد می کند.