اختلالات تکاملی کودک تا سه سالگی درمان پذیر است

درمان اختلالات تکاملی کودکان از دوران جنینی تا سه سالگی میسر است. مغز انسان در دوران جنینی و بعد از تولد بیشترین رشد را دارد، لذا اگر کودک مبتلا به اختلال تکاملی بموقع شناسایی نشود، موفقیت درمان کاهش می یابد.

شبکه عصبی نخستین ارگان در بدن است که رشدش آغاز می شود، لذا مهمترین زمانهای رشد و تکامل کودکان ماه های قبل و یا پس از تولد است.

محیط خانوادگی و اجتماعی نقش مهمی در رشد تکاملی کودک دارد. مغز، دستگاهی است که رشدش بستگی به محیطی دارد که کودک در آن رشد کرده و می بالد.

بازی کردن، خواندن، تلویزیون نگاه کردن و گوش کردن می تواند ظرفیت های مغز کودک را افزایش دهد. نوع رفتار پدر و مادر و بستگان و محیطی که نوزاد در آن رشد می کند بر مغز و شخصیت او در بزرگسالی بسیار تأثیرگذار است.

بر اساس تحقیقات انجام شده، فرزندانی که در محیط های دارای مشکلات خانوادگی و اجتماعی رشد می کنند، در آینده نیز مشکلات بسیاری را خواهند داشت.

اوتیسم یکی از اختلالات تکاملی در کودکان است. در زمان حاضر از هر 60 کودک یک نفر به اوتیسم مبتلاست، در حالی که این میزان در گذشته یک در هزار کودک بود.