"مقالات موجود برای برچسب موهای زائد"

در حال حاضر از بین بردن موهای زائد با استفاده از لیزر، یکی از رایج ترین پروسه های آرایشی است که در آمریکا انجام می شود. در این روش پرتوهایی از نور شدید و متمرکز بر روی فولیکول های مو تا بانده می شود. رنگ دانه های موجود در فولیکول ها نور را جذب می کنند و همین امر باعث از بین رفتن موها می شود.

چنانچه برای از بین بردن موهای زائد از نتایج روش هایی چون اصلاح با تیغ، کندن آنها یا استفاده موم، راضی نیستید، به احتمال زیاد روش لیزر درمانی ارزش فکر کردن را دارد.

ادامه مطلب . . .