"مقالات موجود برای برچسب غدد آدرنال"

غدد آدرنال (Adrenal Glands) یا غدد فوق کلیوی، یک جفت غده درون ریز هستند که محل قرار گیری شان درست بالای هر کدام از کلیه ها بوده و هر کدام از آنها حدود 5 گرم وزن دارند. و عملکرد شان ترشح هورمون هایی برای تنظیم متابولیسم، فعالیت جنسی، حفظ توازن آب بدن و استرس می باشد.

ادامه مطلب . . .